fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

ނުސައިބާ ބިންތި ކަޢުބު (1)

ކައިވެނިކުރެއްވުން ނުސައިބާ އެކަމަނާގެ ދާނުގައި މަޑުމަޑުން އޮށޯވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ހުވަފެނީ ޖައްވެއްގައި އުދުހޭ ޙާލެއްގައެވެ. އޭރު އެކަމަނާގެ ޚިޔާލީ ލޯފުޅަށް ފެންނަނީ އަލިކަން ގަދަވެގެންވާ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަހަރުގެ ބަޠަލަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބުންގެ ތެރޭގައި މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ (އައްސަހުމީ) ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރުއްދައުސީ رضي الله عنه - 1

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ދައުސް ވަންހައިގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި ސަރުދާރުންގެ ތެރެއިން އަރައި ހުންނެވި ސަރުދާރެކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޢަރަބީންގެ ހިތްވަރުގަދަ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އިބްނު ނަފީސް: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭހިނގާގޮތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރ

މިއީ 12 ޖުލައި 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ޢަލާއުއްދީން އަލިއްޔު ބުން އަބުލް ހަޒުމްބިން ނަވީސިލް ޤުރައިޝިއްޔާ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޢުމަރު އަލް މުޚްތާރު- "ބަރިޤާގެ ސިންގާ" އުއްމަތަށް އުފަންކޮށްދެއްވާ!

ޝޭޚް ޢަޙްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 1862 ގެ ތާރީޚް ދައްކާގޮތުގައި އުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާއަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަހިމަހުﷲގެ ހަޔާތްޕުޅުން ސަފުހާތަކެއް 1

  ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އުސައިދް ބުނުލްޚުޟައިރް ( ފުރަތަމަ ބައި )

އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްކާގެ ޒުވާން ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ މުޞްޢަބު ބުން ޢުމައިރު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި މިމަތިވެރި ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation