fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

މިމާޔޫސްކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް ބުނެދީ... އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭވެސް ހިތަށްއަރާ

ސުވާލު : އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލް ކުއްޖަކީމެވެ. ބޯއި ފްރެންޑެއް (ލޯބިވެރިޔަކު) ގެންގުޅެމެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އޭނަޔާއެކު އެއްވެސް ބަދުއަޚްލާޤީ ގުޅުމެއް ...
ދީން

މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަނަންކިޔުން

ސުވާލު: ދީނީގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަނގަޅު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެއް ކިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްބައެއް މީހުން ވަނަން (ނިކްނޭމް) ބޭނުންކުރެވެ. ވަނަންބޭނުންކުރުމުން މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ...
ދީން

ޒުވާންދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީކޮބާ؟

ސުވާލު: ޒުވާން ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބާ، ކުރުމަށް ޚާއްޞަދުޢާއެއް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ހޭދައެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ ...
ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮވޭތަ؟

ސުވާލު:އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟   ޖަވާބު: ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި  އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިންރިވާވެގެން ވެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތިރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ '' الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الِاخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ ...
ދީން

ކަށުނަމާދުގެ ދުޢާ

ސުވާލު:އަންހެން ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވޭއިރު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުއާ ގެނެސް ދެވޭތޯ ދަންނަވަން،އަދި ތިންމުށް ވެލި ޖަހާއިރު ...
ދީން

ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟

ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް އަރައެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ...
ދީން

އީމާންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ސުވާލު : އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ "ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد ...
ދީން

ދުޢާކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު މޫނުފިރުމާދުޢާކިއުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތްފިރުމާލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެކަމުގައި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على ...
ދީން

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކޮމްޕިއުޓަރ ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ކުރަހާއިރު ކުރަހަނީ އަސްލު މީހާގެ ފޮޓޯއާ ވައްތަރުކުރަންށެވެ. އަޅުގަޑަށް އެގިފައިވާ ...
ދީން

Posts navigation