fbpx

ދުނިޔެ

ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚް ޞާބޫނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އައްޞާބޫނީ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. މިޒަމާނުގައި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މަޝްހޫރު ތަަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ 

ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ...
ދުނިޔެ

ވެކްސިން ޖަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 

ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ކްލިނިކްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަފްތާ ...
ދުނިޔެ

އިޒްރާއިލަށް ބޯޓު ޖައްސަން ދެކޮޅުހެދި ޕައިލެޓެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އިޒްރާއިލަށް ޖައްސަން ދެކޮޅުހެދި އެމިރޭޓްސްގެ ޕައިލެޓެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިން އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި މިވަނީ  ޓިއުނީޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ މުނީމް ސާހަބް ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާ އާއި ދެމެދު ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

  އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާ އާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސުލްޙަވެރި ކަމާއި އެކު އެހަމަނުޖެހުން ހުއްޓައިލުމަށް އެދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްޙައިގެ ...
ދުނިޔެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19ގައި ނިޔާވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ފަލާޙް އިސްމާޢީލް މުންދަކާރް ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޑރ ފައިސަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިތިއޯޕިއާގެ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިތިއޯޕިއާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްއަޘުޔޫބީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ތަކުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Gadha Kamun Myhun Rape Kura Myhun Maran Bangladeshun Nimmaifi

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފިއެވެ. ރޭޕާއި އިދިކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތަކާއި ވިދިގެން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން، އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ...
އޭޝިއާ
Emirates in Raajjeah Dhe Sanitization Truck Hadhiya Kuravvaifi

އިމާރާތުން ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ އިން) ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިމާރާތުން މިޓްރަކުތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމާއި ވިދިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Falastheenuga Oiy Israelge Isthiumaari Verikan Nimumakah Genaumah Kuwaitun Govaalavvaifi

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ކުވައިތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، އެޤައުމުން ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އަދިވެސް އޮތީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation