fbpx

އޭޝިއާ

Turkeyge Raees Erdogan, Floydge Aaila ah Thauziya Vidhaalhuvejje

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޣާން، ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން، އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ އަތްދަށުން، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ވިދިގެން މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށާއި ހެޔޮ އެދޭ ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު އަންދަމުންދާތީ ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އަންދަމުންދާތީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޝައިޚް ހަސީނާވަނީ ...
އޭޝިއާ

އަފްޤާނިސްތާނުގެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޤާނިސްތާނުގެ އުތުރުގެ ޚޮސްޓް އަވަށުގެ ޔައުޤޫބީ މިސްކިތުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުންމަރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން ...
އޭޝިއާ

ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި އަލިފާންޖެހި ބީޖޭޕީގެ ޒުވާނުން ގޮފީގެ ލީޑަރަށް އަދަބުދޭން ގޮވާލަނީ

އިންޑިއާގައި ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހިންދޫ ފިކުރުގެ ބީޖޭޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ލީޑަރު ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެމުންދާ ކޭމްޕްތަކުގައި އަލިފާންޖަހާއި ...
އޭޝިއާ

ފަލަސްތީނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މެލޭޝިޔާގައި ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ދެމީހަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި މިއަދު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ...
އޭޝިއާ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފިއެވެ. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ...
އޭޝިއާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޑާކާ - މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރު ވަމުން ...
އޭޝިއާ

Posts navigation