fbpx

އޭޝިއާ

Islamy Iqthisadhy Nizaamuge Alyga Mi Dhuniye Iqthisadhy Adigandakun Salamaiy Kurevidhaane Erdogan

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ ނިޡާމުގެ އަލީގައި މިދުނިޔެ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަނޑަކުން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ: އުރްދުޣާން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ ނިޡާމުގެ އަލީގައި މިދުނިޔެ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަނޑަކުން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަމަށް އުރްދުޣާން ވިދާލުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން މިހެން ...
އޭޝިއާ
Saudi in Covid 19 ge Sababun Hajjah Dhevey Myhunge Adhadhu Madhukuran Visna: Reuters

ސަޢުދީއިން ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް ދެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދު ކުރަން ވިސްނާ: ރޮއިޓާޒް

ކޯވިޑް 19 އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖަށް މީހުންނަށް ދެވޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ވިސްނާ ކަމަށް ރޮއިޓާޒިން ބުނެފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Ramallah ge Rayyitheh Avahaarakolla Down Syndromege Zuvaanaku Zakham Kollaifi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲ ގެ ރައްޔިތެއް އަވަހާރަކޮށްލާ، ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި!

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲގެ ރައްޔިތަކު އަވަހާރަކޮށްލާ، ހަމަ އެރަށުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޤައުމުގެ ...
އޭޝިއާ
Turkeyge Raees Erdogan, Floydge Aaila ah Thauziya Vidhaalhuvejje

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޣާން، ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން، އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ އަތްދަށުން، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ވިދިގެން މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށާއި ހެޔޮ އެދޭ ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު އަންދަމުންދާތީ ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އަންދަމުންދާތީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޝައިޚް ހަސީނާވަނީ ...
އޭޝިއާ

އަފްޤާނިސްތާނުގެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޤާނިސްތާނުގެ އުތުރުގެ ޚޮސްޓް އަވަށުގެ ޔައުޤޫބީ މިސްކިތުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުންމަރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން ...
އޭޝިއާ

ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި އަލިފާންޖެހި ބީޖޭޕީގެ ޒުވާނުން ގޮފީގެ ލީޑަރަށް އަދަބުދޭން ގޮވާލަނީ

އިންޑިއާގައި ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހިންދޫ ފިކުރުގެ ބީޖޭޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ލީޑަރު ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެމުންދާ ކޭމްޕްތަކުގައި އަލިފާންޖަހާއި ...
އޭޝިއާ

Posts navigation