fbpx

ރިޕޯޓް

ބަދުރު ހަނގުރާމަ

ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖުރައިން 2 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި ހަނގުރާމަ ކުރަން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ...
ރިޕޯޓް

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑެން މެދުވެރިވި ވަބާތައް

މިއަދު މުޅިދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއްކަމުގައިވާ ( ކޮވިޑް 19 ) އާއި ގުޅިގެން މިވަނީ މުސްލިމުންގެ އެއްމެ މުޤައްދަސް ތަންތަންވެސް ބަންދުކުރަން ...
ރިޕޯޓް

މާރސީގެ “ހަދިޔާވަށި” މިފަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް!

“ހަދިޔާވަށި”ން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ގެއެއްގެ ދޮރެއްގައި މާސީ ޖަމިއްޔާގެ ޓީމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މެދުކެނޑިގެން ދިޔުން

ޙައްޖަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ. ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާމީހާ އުމުރުން އެއްފަހަރު ޙައްޖުވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ނަމަވެސް މިވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތް ގަނެގެން މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ...
ރިޕޯޓް

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ތަކުބީރާއެކު ރަށުތެރޭގައި ހިނގުން – ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންމިދާ ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް އެދި ދާދި ފަހުން މިވަނީ ކ.ހުރާ ގައި ތަކުބީރާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation