fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން ސުންނަތްވެގެން ވެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ބުން ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ އަންހު ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. "ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ...
ދީނީ ލިޔުން

ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މިއުއްމަތަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިންސާނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ފޮނުއްވި އެއިލާހުގެ އަޅާ އެންމެ ފަހު ...
ވާހަކަ

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަންމީހެއްގެ ވާހަކަ

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީމުތޯއެވެ؟ މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެކެވެ. މިވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކޮންބޭކަލެއްކަމަށްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައެވެ. އެކަލޭގެފާނު މި ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވި ގޮތާއި ...
ވާހަކަ

ހަމައެންމެ ސީޑީއަކުން....

މަގުމަތީގައި އާވާރާވެގެން ދުއްވަމުން ދިޔަ ޒުވާނެކެވެ. ކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރީ ވަރަށް ބާރަށް ލަވަ ޖަހާފައެވެ. ދުއްވަމުން ދިޔައީ ނުހަނު ހަލުވިދުވެލީގައި ހިނގާފައި ދާ މީހުންވެސް ވަކިނުވާހައި މިންވަރަށެވެ. ޒުވާނާގެ އަތްފައި ...
ދީނީ ލިޔުން

އެޕްރީލް ފޫލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد: އެޕްރީލް ފޫލް ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ އެޕްރީލް ފޫލް ދުވަހަކީ މީހުންނަށް ދޮގުހެދުމާއި އޮޅުވާލުން ...
ވާހަކަ

އަހަރެމެންގެ ލޮލުން މިކުރަނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟

ލޯއަނދިރި ފިރިހެންކުއްޖަކު ޢިމާރާތެއްގެ ސިޑިމަތީގައި ގަނޑެއް ހިފަހައްޓައިގެން އިނެވެ. އޭނާގެ ފައިކައިރީގައި އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅާ ތޮފި އުޑުތިލަމަތިން ބާއްވާފައި އޮތެވެ. އޭގައި ދެތިން ރުފިޔާ އޮތެވެ. އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަހިމަހުﷲގެ ހަޔާތްޕުޅުން ސަފުހާތަކެއް 1

  ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ފާޅުވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ...
ވާހަކަ

ޚަދީޖާ ރަޟިޔަﷲ އަންހާގެ ހާރުކޮޅު

ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނު މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވި އިރުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްދަރިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ޒައިނަބު ރަޟިޔަﷲ އަންހާ އިންނެވީ މައްކާގައެވެ. އެއީ އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ކަމަށްވާ ޢަބުލް ޢާސްގެ ...
ވާހަކަ

ޘަމޫދު ބާގައިގެ މީހުންގެ ގެތަކުގެ ވާހަކަ

ޘަމޫދު ބާގައިގެ މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށް އޮންނަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އުތުރުގައި މަދީނަތުލް މުނައްވަރާއާއި ތަބުކާއި ދެމެދުގައެވެ. މިބައިމީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މީލާދީން ސަނަތުން 4000 އަހަރުގެ ކުރިން ފެށިގެން މީލާދީ ...
ދީނީ ލިޔުން

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމުގެ މުހިންމުކަން

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد: މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި އެބޭކަލުންގެ މާތްކަން

الحمد لله. الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. وبعد: ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ﷲގެ ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ދީން އުނގެނި އެހެން މީސްތަކުންނަށް ...
ވާހަކަ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝަރަޙާގައި އައްލާމާ ޝެއިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. "(ﷲގެ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އިންކާރުކުރާ) އިންޑިޔާގެ ބަޔަކު އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހަށް އައެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ...
ދީނީ ލިޔުން

މަހުދީގެފާނަކީ ކޮބާ؟

މަހުދީގެފާނަކީ ފަހުޒަމާނުގައި ޤިޔާމާތުގެ އަލާމާތެއްގެ ގޮތުން ފާޅުވާނެ އަދުލުވެރި އިމާމު ބޭކަލެއްކަމަށް ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަހުލުބައިތުންގެ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގަންނަވާނެ ...

Posts navigation