fbpx

ވާހަކަ

ދެފަހަރަށް ކަށުނަމާދުކުރުމުގެ ބަރަކާތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމަނާގެ ވާހަކަ

ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި، އަލް މަދީނަތުލްމުނައްވަރާގައި އުއްމު މިޙްޖަނެވެ ކިޔުނު މާތް ކަނބަލަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެކަމަނާވަނީ މަދީނާގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ފަނަރަވަނަބައި)

"ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ....ބޮޑުމަންމަ ކައިރި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން މި ގުޅާލީ....އަހަރެން ބޭނުން މަލާކްއާ އިންނަން..." ފޯނުގެ އެކޮޅުން އިވުނު ބަސްތަކުން ލިބުމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ...
ވާހަކަ

Posts navigation