fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ޖަމާޢަތް ފަށަނީ

ފުރަބަންދުގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ޖަމާޢަތް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އޯއިސީއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީއާއި، ކުއްލި އެހީގެ ލޯނު ހަމަޖައްސަވާދެއްވައިފި

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އޯއައިސީއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީއާއި، ކުއްލި އެހީގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އިން ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ޓިއުޝަން ފީއިން ބައެއް މަޢާފުކޮށްދެއްވައިފި

އައިޔޫއެމް އިން ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފީއިން ބައެއް މަޢާފުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ދަރިވަރުންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން އޮންލައިންކޮށް ކިލާސްތައް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވާރސިޓިއިން އޮންލައިންކޯށް ކިލާސްތައް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓިއިން އިއްޔެ ނެރުއްވާފައިވާ ނޯޓިސްއެއްގައި ވާގޮތުގައި ކޯވިޑް 19ގެ ސަބަބުން 1 މެއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ފަޤީރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކިދާނެ: ޑރ ޝަހީމް

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި އޭގެ ސަބަބުން ފަޤީރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކިދާނެކަމަށް ޑރ ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިއޮތީ!

‘ޒަކާތަކީ މުސްލިމުން ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އަދާ ކުރުމަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަތި ޙާލުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް “ޚާލިޞް ހިތަކުން” ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ދަތި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް “ޚާލިޞް ހިތަކުން” މިނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ލޯންޗުކުރެވިއްޖެއެވެ. ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Covid 19 aai vidhigen geyga namadhu kurumah Islamic Ministry in angavaifi

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފި

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައިވެސް ގޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާއްމު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަލާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation