fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Thimaage Sirruthah Kithamme Gaai Ekuveri Akah Namaves Haama Nukurey: Mufthi Menk

ތިމާގެ ސިއްރުތައް ކިތަންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކަށް ނަމަވެސް ހާމަނުކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

ތިމާގެ ސިއްރުތައް ކިތަންމެ ގާތައެކުވެރިއަކަށް ނަމަވެސް ހާމަނުކުރުމަށް ޒިންމާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް މެޑަލް ދެއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކޮށް ޙާފިޡްކަމުގެ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީއެންގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދް ޒާހިރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައްވައިފި

ނަޞާރާއިން ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވައިލައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން މިހެން ގޮވާލައްވައިފައި މިވަނީ އެގުޅުމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Thimaage Sirruthah Kithamme Gaai Ekuveri Akah Namaves Haama Nukurey: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ: މުފްތީ މެންކް

  ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sihuruveriyaa Allah Thalaa Ah Uredhey Varakah Shaithaanaa Sihuruveriya Ah Kankan Kodhey: Sheikh Sinan

ސިހުރުވެރިޔާ ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދޭ ވަރަކަށް ޝައިތާނާ ސިހުރުވެރިޔާއަށް ކަންކަން ކޮށްދޭ: ޝެއިޚް ސިނާން

ސިހުރުވެރިޔާ ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދޭ ވަރަކަށް ޝައިތާނާ ސިހުރުވެރިޔާއަށް ކަންކަން ކޮށްދޭ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސިނާން މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Komme Kamakun Shifa Hoadhan Ves Kiyavan Jeheyny Keerithi Quran Aa Sunnathun: Mufthi Menk

އެހެން މީހުންނަށް ހަސަދަވެރިވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ނިޢުމަތްތައް ގެއްލިގެން ދިއުން އަވަސް: މުފްތީ މެންކް

އެހެން މީހުންނަށް ހަސަދަވެރިވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ނިޢުމަތްތައް ގެއްލިގެން ދިއުން އަވަސް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢިލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒުގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒު 2020 ގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް: ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ

ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް ކަމަށް ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ބިން އިބްރާހިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަނގަޅު ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ޙާސިލެއްނުވޭ: މުފްތީ މެންކު

ރަނގަޅު ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ޙާސިލްނުވާނެ ކަމަށް މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުފްތީ ކުރެއްވެވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation