fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

ސުވާލު: ފިރިމީހާ މިހާރު ހުންނަނީ އޭނަގެ އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އަނބިމީހާ ހުންނަނީ އޭނާ އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމަށް ބިރުންނެވެ. ވީމާ ފިރިމީހާ ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި އަނބިމާހާއަށް ކިޔާނެ އާޔަތެއް ނުވަތަ ހަދީޘެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް

ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ އަކީ ނުހަނު ގިނަ ޢިބްރަތްތަކަކުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި، ﷲ ގެ މަގުގައި ދަޢްވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި، ވަޡީފާގައި އުޅޭމީހުންނާއި، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި، ...
ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރި ވާން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރި ވާން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބަކީ ޤުރުއާނާއި ...
ދީނީ ލިޔުން

التين ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މިސޫރަތުގައި ހިމެނިގެން ވަނީ 8 އާޔަތެވެ. (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾) މާނައަކީ: " ވައްތީންޏާއި، ޒައިތޫނި ގަންދެއްވަމެވެ." ތީނާއި ޒައިތޫނި ގަންދެއްވާ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ: އެދެގަހާއި އެދެމޭވާގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

الطارق ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިސޫރަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ހުވައަކުންނެވެ. މާތް ﷲ ގަންދެއްވާފައިވަނީ އުޑާއި ޠާރިގް (ރޭގަނޑަށް ފާޅުވާ ތަރި) އެވެ. އެކަލާންގެ މަޚްލޫގުން ކުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ...
ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޤައުމު މިއޮތް ހާލަތުގައި ގޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތަ؟

ސުވާލު: ހުކުރުދުވަހު ހުކުރަށް ނުދެވެންޏާ ގޭގައި އާއިލާގެ ހުރިހާ ފިރިހެނުންވެގެން ހުކުރު ކުރެވިދާނެތަ؟ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭނީ މެންދުރު ނަމާދުތަ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ...
ދީނީ ލިޔުން

ގޮނޑީގައި އިނދެގެން ނަމާދުކުރުން

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޤިޔާމާއި ރުކޫޢުއާއި ސުޖޫދަކީ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާމީހާ ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރަންވާނެއެވެ. ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އަބްދުއްރަޙްމާން އިބްނު ޢައުފް (ރަހިމަހުﷲ)

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާއި ނަސަބު: ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން ޢައުފް އައްޒުހަރީ އަލްގުރަޝީ، ދުނިޔޭގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

الزلزلة ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾  ) "ބިންގަނޑު އޭގެ (އެންމެފަހުގެ) ހެލިގަތުމުން ހެލިގެންފިހިނދެވެ."  މިތަނުގައި މިވާ ހެލިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ގިޔާމަތުގެ ހެލުންގަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ސޫރަތުލް ...
ދީނީ ލިޔުން

البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު - 2

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾) (بطش  ) މާނައަކީ: "ޢުގޫބާތް ދެއްވުން" (لشديد  ) ވަރުގަދަވެގެންވުން، ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 98 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ: (اعلموا ...

Posts navigation