fbpx

ޞިއްޙަތު

ޑިޕްރެޝަން

ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާ، ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިޙްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ...
ރިޕޯޓް

މާމުއި: އެތަކެއް ބަލިތަކަށް ފަރުވާއެއް

"ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކުޅަނދުރަށް އިލްހާމު ކުރައްވައި އެންގެވިއެވެ. ފަރުބަދަތަކުގައްޔާއި، ގަސްގަހާގެހީގައްޔާއި، މީހުން ހަދައިދޭ ބިނާތަކުގައި، ހަތާހަދައި އުޅޭށެވެ. ދެން ތިޔަ ކުޅަނދުރު، ހުރިހާ ...
ޞިއްޙަތު

ޕާކިންސަންސް

ޕާކިންސަންސް ޑިޒީޒަކީ އަރި އަރިއަށް ނުޖެހި ކޮއްޅަށް ހުރުން (ބެލެންސް) އަދި އަތް ފައި ސިކުނޑިއާއި ގުޅިލާމެހިގެން ހަރަކާތްކުރުމަށް (ކޯޑިނޭޝަނަށް) މަޑުމަޑުން ހުރަސްއަޅުވާ ...
ޞިއްޙަތު

ބަޔޮލޮޖިކަލް ސައިންސްގެ އަލީގައި ލޭ ޙަރާމްކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތް

ބަޤަރާ ސޫރަތުގައި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ވަޙީކުރަށްވާފައިވެއެވެ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ...
ދީން

Posts navigation