fbpx

ޔޫރަޕު

Turkeyge Raees Erdogan, Floydge Aaila ah Thauziya Vidhaalhuvejje

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޣާން، ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން، އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ އަތްދަށުން، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ވިދިގެން މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮޔިޑްގެ ޢާއިލާއަށާއި ހެޔޮ އެދޭ ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ މަރުވި 4 ޑޮކްޓަރުންނަކީ މުސްލިމުން

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މުސްލިމް 4 ޑޮކްޓަރަކު މިބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހަތަރު ޑޮކްޓަރުންނަކީ ...
ދުނިޔެ

ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 375 މިސްކިތެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދު ކަނޑާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅެގޮތުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމް ...
ދުނިޔެ

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ. މިވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ އޯޓިޒަމް ބަލިކުއްޖާގެ މަންމަ އެވެ. ...
ޔޫރަޕު

އިއްޔެގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މިއަދުވެސް ފްރާންސްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ޗާލީ ހެބްޑޯ މެގަޒިނުން ރަސޫލާ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރަހަފައިވަނިކޮށް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެތަނުގެ ތެރެއަށް ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ވަދެ ...
ދުނިޔެ

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޭސްބުކްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ...
ދުނިޔެ

ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވަމުންދޭ: ދާޚިލީ ވަޒީރު

އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފްރާންސްގެ ...
ދުނިޔެ

ތުރުކީއަށް ފަރުވާއަށް ގެނައި ޣައްޒާގެ ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢުރުދުޣާން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާލުބައްލަވައިފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތުރުކީއަށް ގެނައި ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނާ ތުރުކީގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ...
ދުނިޔެ

Posts navigation