fbpx

ޔޫރަޕު

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޭސްބުކްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ...
ދުނިޔެ

ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވަމުންދޭ: ދާޚިލީ ވަޒީރު

އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފްރާންސްގެ ...
ދުނިޔެ

ތުރުކީއަށް ފަރުވާއަށް ގެނައި ޣައްޒާގެ ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢުރުދުޣާން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާލުބައްލަވައިފި

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތުރުކީއަށް ގެނައި ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނާ ތުރުކީގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ...
ދުނިޔެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ބައްދަލުވުމަށް ރަޝިއާގެ ފަރާތުން ސްނޯޑަން

މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ސިޔާސީ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިއާ ތަމްސީލުކޮށް ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ އެމެރިކާގެ ސިއައިއޭގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ...
ދުނިޔެ

ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް ބެލްޖިޔަމް އިން ބަލައިގެންފި

ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން އިޢްލާންކޮށްފިއެވެ. އޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރއެއް ކަމަށްވާ ބެލްޖިއަމްގެ ސަރުކާރުން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކަލާނގެއަށް އީމާންނުވެ ވެސް ސުވަރުގެ ދެވޭ: ފުރަތަމަ ޖެސުއިޓް ޕޯޕް

  ކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކޮށްވެސް ސުވަރުގެދެވޭނެކަމަށް، ކެތޮލިކް ޗާރޗްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ޕޯޕްކަމުގައިވާ ޕޯޕް ފްރޭންސިސް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކެތޮލިކް ޗާރޗްގެ  “އެންމެ ފުރަތަމަ ...
ދުނިޔެ

Posts navigation