fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފަގީރުންގެ އަދަދު މައްޗަށް، މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަގީރުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް 2000 ރުފިޔާގެ މަގުން މުދަލު ޒަކާތް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔަމަނުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އައިއޭސީން ރިލީފް ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ޔަމަނުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން އެ ޤައުމުގެ ނިކަމެތިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެޖެންސީ ރިލީފް ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ތިން އަހަރު ...
ވާހަކަ

ރޯދަ ހިފާ ވަގު

އަބޫ ބަކްރު ޝިބްލީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު، އިތުރު ދަތުރުވެރިންތަކަކާއިއެކު ސީރިޔާއަށް ދަތުރުކުރީމެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި މަގުފޭރޭ ބަޔަކު އައިސް އަހަރެމެންގެ މުދާތައް ފޭރިގަތެވެ. އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ނެގުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

އަލަށް އުފަންވާ ދަރިންނަށް

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ޝަބާނާ އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނައެވެ. މިނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ ދަރިންނެވެ. މިނިޢުމަތް ދެއްވިހިނދު އެކުދިންނަށްޓަކައި މުހިންމު ޙައްޤުތަކެއް އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ބޮލުގައި އެޅުއްވިއެވެ. ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ފޮޓޯގްރާފަރ

އަހަރެން ވާނީ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކުރާ މީހަކަށެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނެކެވެ. ސްކޫލު ދައުރުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ އުންމީދެކެވެ. ކިޔެވި ދުވަސްވަރުގައިވެސް އަހަރެން އެންމެ ސަމާލްކަން ދިނީ އެކަމަށެވެ. އަހަރެންގެ ބުރަސޫރަ ...
ވާހަކަ

އޭނާ މަރުވީ ހުކުރު ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ވަނިކޮށް

  ހުކުރު ދުވަހުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު އަހަރެން ގޭގައި ހުއްޓާ އެކުވެރިޔަކު ފޯނުކޮށްފައި ބުންޏެވެ. “ޝައިޚް އެވެ، އަހަރެންގެ ވަރަށް ގާތް އަޚަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިނިކޮޓަރީގައެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

މުސްލިމުން ރޯދަމަހުގެ ރޭދުވާ ހޭދަކުރަން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

ލިޔުއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިދްރީސް ޙުސައިން ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި ކަދުރު ނުވަތަ ފެން ހިފައިގެން ތައްޔާރުވެ އިނުން. (ފިރިހެނުން މިސްކިތުގައި) ރޯދަވީއްލުމާ ހަމައަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އިނުން. (ނުވަތަ ދުޢާއާއި ...
ވާހަކަ

ހަތަރު އަނބިން

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ރަސްކަލަކު އުޅުނެވެ. މީނާގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ރަސްގެފާނު އެންމެ ލޯބިވަނީ ހަތަރުވަނަ އަނބި ދެކެއެވެ. މި އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްގެފާނު ޖާނާއި މާލުން ޤުރުބާންވަމުން ...
ރިޕޯޓް

ކިޔޭއެއްޗެއް ދެނަގަންނަމާތޯ!

ލިޔުނީ: އަބޫ ސުމައްޔާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި އައިސް މިސްކިތަށް އެރިއެވެ. އަދި ވަށާއިގެންވާ މާޙައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. މިސްކިތުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި މީސްތަކުން ތިއްބެވެ. މުޅި މިސްކިތުގައި ...
ރިޕޯޓް

އެހިފުނީ ކޮންކަހަލަ ރޯދައެއްތޯ؟

ލިޔުނީ : އަބޫ ސުމައްޔާ   މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިވަނީ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.އަދި އެމަހުން އެއްދުވަސް "ސަރުކާރުގެ ކަލަންޑަރުން" ފާއިތުވެސް ވެއްޖެއެވެ. " ތަރާވިސްދަމު ސައިބުއިން، ...
ވާހަކަ

ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން

ރަސްކަލަކަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެން ދަރިޔަކު ލިބިގެންވިއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާ އެއްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްޕަމެންނާއި އެކީ ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން މިއަންހެން ކުއްޖާ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފަންޑު 2017

  15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 މިއަދަކީ މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ފެށި ދުވަސް. ފަންޑް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައިއޭސީއާއި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ...

Posts navigation