fbpx

އެމެރިކާ

ޙަމަލާތައް ފަށައިފިނަމަ ޔަހޫދީންނަށް ބައެއް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަޠުލުޢާއްމު މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޙަމަލާތައް އަލުން ފަށައިފިނަމަ ޔަހޫދީންނަށް ބައެއް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔަހޫދީ ޤާޠިލުން އެމެރިކާގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ޣައްޒާގައި ދެވަނަ ޤަޠުލުޢާއްމެއް ހިންގަން ފަށައިފި

ޔަހޫދީ ޤާޠިލުން އެމެރިކާގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ޣައްޒާގައި ދެވަނަ ޤަޠުލުޢާއްމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޣައްޒާއިން ޚަބަރު ލިބޭގޮތުން ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރާއީލުން ދެވަނަ ޤަޠުލު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިިކޮޓް ކުރާތީ ޔަހޫދީންގެ މައިބަދަ ބިނދެނީ

ޙައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށްވާ އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން ބޮއިިކޮޓް ކުރަމުން ގެންދާތީ އެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއި އެކު އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ބިރުން ސިހިއްޖެ

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް އެމެރިކާ އަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދިނުމާއި އެކު، އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ބިރުން ސިހި އެގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ 10 މީހުން ތެރޭން އެކަކު ގަބޫލުކުރަނީ އެމްއެޗް370 ގެއްލުނީ އޭލިޔަންގެ ސަބަބުން

އެމެރިކާގެ 10 މީހުން ތެރޭން އެކަކު ގަބޫލުކުރަނީ އެމްއެޗް370 ގެއްލުނީ އޭލިޔަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ މަތިންދާ ބޯޓް ގެއްލުމުގެ ...
އެމެރިކާ

މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސާރ ޑޭވިޑު ރޯއި ވޯލްކޭ އިސްލާމްވެއްޖެ

ލިޓްރޭޗަރއާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ރޮނގުން ސްޕެޝަލައިޒުޑް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކެނަޑާގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސާރ ޑެވިޑު ރޯއި ވޯލްކޭ އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. ކުރިން ކުރިސްޓިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތައް އިތުރުވަނީ

އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސެންޓަރ އޮފް ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ...
އެމެރިކާ

ރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން މިހުރީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި: މައިކް ތައިސަން

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ހުންނަން ޖެހިފައިވަނީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު  ބޮކްސިން ...
އެމެރިކާ

ކޮންމެ އެއް ގަޑިއިރަކުން ތިން ރޭޕް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހިނގާ: ރިޕޯޓް

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ކޮންމެ އެއްގަޑި އިރެއްގެތެރޭގައި ތިން ރޭޕު ކުރާކަމަށް ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން ނެރުނު އައު ...
އެމެރިކާ

ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުގައި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުގައި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް އަރައިފިކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ޚަބަރު ...
އެމެރިކާ

Posts navigation