fbpx

ދީން

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމުން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރިލް ޢުލަމާ އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ...
އަރަބިދުނިޔެ

“އައްޒުމަރު 53”

“ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވީޑިއޯ ކޯލެއް ބިޓަށް ކޮށްލުމަށްފަހު ހެޑްސެޓްނުނަގާ އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދަން ފަސޭހައަކަށް އަލީރަމީޒުގެ ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަތިހު 4 ...
ކޮލަމިސްޓް

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޢީދު ނަމާދަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްމެ ވަރުގަދަ މަޡާހިރުތަކުގެ ތެރެއިން މަޡްހަރެކެވެ. އެކަމުން އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ވިޙްދަތު ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ. ޢުޛުރެއް މެދުވެރިނުވާހާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (1 ވަނަ ބައި)

ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ނަންފުޅަކީ، ނޫޙު ބުނު ލާމިކު ބުނު މައްތުޝަލަޚް އެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ އާދަމުގެފާނު އަވަހާރަވީތާ ސަތޭކަ ވިހި އަހަރު ފަހުންނެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް
Covid 19 aai vidhigen geyga namadhu kurumah Islamic Ministry in angavaifi

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފި

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައިވެސް ގޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާއްމު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަދުރު ހަނގުރާމަަ އާއި ބެހޭ މުހިންމު 10 ކަމެއް (ބާބު 2)

6. މުސްލިމުން ތިބީ ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވެގެންނެއް ނޫނެވެ. މުސްލިމުން ތައްޔާރުވީ މައްކާގެ ޤާފިލާއާއި ކުރިމަތިލާ، އެބައިމީހުންގެ މުދާތައް ނެގުމަށެވެ. މިކަމަށް ބޮޑު ލަޝްކަރެއް ...
ދީނީ ލިޔުން

ކޮރޯނާގެ ޙާލަތުން ގޮވާލަނީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށާއި ޢަމަލުތަކަށް އަލުން ނަޡަރު ހިންގާލުމަށް: ޝައިޚުލް އަޒްހަރު

ކޮރޯނާގެ ޙާލަތުން ގޮވާލަނީ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްކަމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު އަހްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ދީނީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއް: މުލްތަޤަލް ފިކްރިލް އިސްލާމީ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ޝަރްޢީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއްކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފެއްދުމެއްކަމަށް ދުކްތޫރު އަޙްމަދު ރަބީޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުކްތޫރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation