fbpx

ދީން

ރަމަޟާންމަހަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ 

ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ...
ދިއިސްލާމް

ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މުދަލެއް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކާނީ ފާފަވެރިން: ޚުޠުބާ

އިޙްތިކާރު ކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ...
ދީން

ރައްބާނީ ހަތަރު ވަޢްދު

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުން شكر ކޮށްފިނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ. (سورة إبراهيم 7) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ ފަހެ، ...
ދީނީ ލިޔުން
Thimaa Emme Bodah Loabivaa Faraathaky Allah Thalaa Kamuga Hadhaa: Yaasmin Mogahed

ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދާ: ޔާސްމީން މޮގަހިދް

ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމުގައި ހަދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޢިލްމުވެރިޔާ ޔާސްމީން މޮގަހިދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާސްމީންމީގެއިތުރުންވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަނަވަސްކަން ގެއްލުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ: ޝައިހް ޝަފީއު 

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ ކަމަށް އައްޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Fathis Namaadh Ge Ihu Sunnathuge Dhe Rakuai Dhuniyeaa Dhuniyeyga Vaa Echakah Vure Maa Mathiveri: Dr Zakir Naik

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި: ޑރ ޒާކިރް ނައިކް

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތްކުރުމުން އެލިބިގެންދަނީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މާމަތިވެރި ނިޢްމަތެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ ޒާކިރް ނައިކްވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން: ޚުޠުބާ 

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ﷲ އަށް ...
ދިއިސްލާމް
Dua Kurumun Hinmavaa Nudhevva Vaane Kameh Neii: Mufthi Menk

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވަވާނެ ކަމެއްނެތް: މުފްތީ މެންކް

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިމަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Miadhu Mi Fennany Muslimunnah Air Muslimun Aii Gadha Kuraa Than: Sheikh Fikury

މިއަދު މި ފެންނަނީ މުސްލިމުންނަށް ޣައިރު މުސްލިމުން އަތްގަދަ ކުރާ ތަން: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މިއަދު މި ފެންނަނީ މުސްލިމުންނަށް ޣައިރު މުސްލިމުން އަތްގަދަ ކުރާ ތަން ކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation