fbpx
ކޮލަމިސްޓް

"ބަލަ މި އޮއް ފޮޓޯއެއް.."

"ބަލަ މި އޮއް ފޮޓޯއެއް.." އޮފީހުގައި އަހަރެންގެ މޭޒާ ޖެހިގެން އިން މޭޓް އެހެން ކުއްޖަކަށް ފޮޓޯއެއް ދައްކާލިއެވެ. ކުރިން އޮފީހުގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރި އަންހެން ކުއްޖަކު 'އަންޑަރ ގާމެންޓް' ...
ކޮލަމިސްޓް

އަގުހުރި އެ ނަސޭޙަތް، ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ޢިބްރަތްތެރި!

ސޯޝަލް މީޑިޔާއަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ސައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، އިޚްވަތް ދަމަހައްޓާ އެތައް އެކުވެރިޔަކު އެތަނަކުން އަހަރެންނަށް ލިބުނު ވިއުގައެކެވެ. އެފަދަ އެކުވެރިން ޙިއްސާކުރާ ދީނީ ޢިލްމްގެ އެތައް ފިލާވަޅަކުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ސުބްޙާނަﷲ! މިއޮއްހާ ދުވަހު ނަމާދުގައި ވެވެމުން މިދިޔައީ ކޮންފަދަ ނުބައި އިޤުރާރެއް؟؟!؟

"ހަނދާންވާ ގޮތުން ނަމާދުގައި ކިޔާ އެއްޗެހި އަހަރެން ދަސްކުރިއިރު އުމުރުން ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 އަހަރެވެ. އޭރު ބަލަނީ ދަސްކޮށްފަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ކިޔާދެވޭތޯއެވެ. މާނައަކަށް ނުވިސްނަމެވެ. އޭރު ދަސްކުރި ދުޢާއުލް ...
ކޮލަމިސްޓް

"ހަރާމް ރިލޭޝަންޝިޕް" އަށް ނުގޮސް "ހަލާލު މެރީ" އަށް ދިޔުން މާ ސަޅި!

"އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރުވީއިރުވެސް މަންމަގެ އިނގިލިކުރިން ދޫނުކޮށްލަމޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަންމައާއި ނުލާ އެއްވެސް ތާކަށް ނުދަމެވެ. ބިޓުންގެ ކުޅިއަކީ އަހަރެން ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ. އިންތިޒާރު ...
ކޮލަމިސްޓް

"ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ކާވެންޏަށް ބުރޫ ނާރާނެތަ؟"

ރަނގަޅަށް އިރު އެރިކަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ. ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އިންދާ ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ރިންގުވާންފެށިއެވެ. ރައްޓެއްސެކެވެ. ބޮޑުކަމެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދިމާވާން ބޭނުން ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަހަރެން ...
ކޮލަމިސްޓް

ސޮރީ.! ބާތްޑޭ ވިޝްއެއް ހެޔޮ....

"ގަޑިން ދަންވަރު ބާރަޖަހަނީއެވެ. އަހަރެން ހުރީ އަހަރެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޝްކުރާ މީހެއް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައެވެ. އަހަރެންގެ އުފަންދުވަސް އިނގޭނީ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނަށްތާއެވެ. ސީދާ ބާރަޖަހާއިރު މެސެޖް ކުރާނީ ކިހާ ...
ކޮލަމިސްޓް

"ހާދަ ދިގޭ..ނުކިޔޭނެ.."

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސެއް ކައިރި އަހާލީމެވެ. ކޮބާ؟ މިދިޔަ ހަފްތާ ދިއިސްލާމަށް ލީޔުނު އާޓިކަލް ކިޔާލިންތަ؟ ނިކަން ތަފާތުވާނެ..." ޒާތަކަށް ބޯކަހަމުން އެކުވެރިޔާ ބުނެލިއެވެ. "ނުކިޔޭނެ. ހާދަ ދިގޭ".. އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ...
ރިޕޯޓް

ކަރުނަ ފޮހެލާފަ ދެން ހީލަބަލާށެވެ!

"އަހަރެންނަށް އުފަލެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެންގެ ކުޑަދުވަހުއްސުރެ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ. އަލިފާނެއް ފެނެއް ވަކިނުވާއިރުއްސުރެ ބަލިވެ. ހެޔޮނުބައި ވަކިވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑު. އަދިވެސް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ފޮނިމީރުކަން ހޯދަން ވަކި މަލެއް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ؟

'މީއީ އަބަދު ކިޔަންފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ. ތަންދޮރު ވަކިނުވާއިރު އެންމެ 2 އަހަރުގައި އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ކާފަގެ އަތުން ވިއްސިވިހާލިކޮށްލިއެވެ. މުޅި އާއިލާއިން ޚާއްސަކަމެއް ދެމުން އައި ...
ކޮލަމިސްޓް

މިއޮތީ "އެންމެ ސަޅި ގިވްއަވޭ"!

ގިވްއަވޭ އިނގޭތަ؟ އެއީ އަގަކާ ނުލާ ހިލޭ ލިބޭ ހަދިޔާއަށް އިނގިރޭސިން ކިޔާނަމެވެ. މިއަދު އެއީ ވަރަށް ފަރިތަ ބަހެކެވެ. އަބަދުވެސް އިވެނީ ކޮންމެވެސް ގިވްއަވޭއެއްގެ އަޑެވެ. ހެދުމެކެވެ. ގަޑިއެކެވެ. ފޯނެކެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

މިވެސް ދަޢުވަތެެެކެވެ.

އޭ މަގޭ އަޚާއެވެ. އުޚްތާއެވެ. ފީނުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނާ ބުނޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟ "ކަނޑު އަޑިއަށް ފީނާ ބަލާވަރަކަށް އެއްގަމަށް ވުރެ މާރީތިކަން އިނގޭނެއެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވެއެވެ." ހަމަ އެބީދައިން އަހަރެންވެސް ...
ކޮލަމިސްޓް

ހަރާމް 'ނޯމަލައިޒް'ވެ، ހަލާލު 'އެކްސްޓްރީމް' ވެއްޖެ

ތެދެއް ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެން ކުޑައިރު އަޑުއެހިވާހަކަތައް މިފަދައިން ހަމަލޮލަށް ފެންނާނެކަމަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. މިދައްކަނީ ރަންނަމާރި، ފޫޅުދިގުހަންޑި، ސަފަރުކަތްދަ ނޫނީ ސަންތި މަރިޔަބުވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މާތަފާތު ވާހަކަތަކެކެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

‌‎އަހަރެންގެ ބަސް ހުއްޓުވި ރިޕްލައި

ފޭސްބުކްގައި ދައުރުވި ޕޯސްޓެކެވެ. ނިވާވެފާ ހުރި އުޚްތެއްގެ ފޮޓޯއާއެކު ލިޔެލާފައި އިނެވެ. "ދީންވެރި ކަނބަލުން، ހުދު ރަނަށް ވުރެންވެސް އަގުމާތް ވެގެންވެއެވެ." މިފޮޓޯ އަހަރެންވެސް އެކުވެރި އުޚްތުންނާ ހިއްސާކޮށްލީމެވެ. ހާޓް ރިއެކްޓް ...
ކޮލަމިސްޓް

"އައްޒުމަރު 53"

"ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވީޑިއޯ ކޯލެއް ބިޓަށް ކޮށްލުމަށްފަހު ހެޑްސެޓްނުނަގާ އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދަން ފަސޭހައަކަށް އަލީރަމީޒުގެ ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަތިހު 4 ޖަހަނީއެވެ. ލަވައިގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން އޮއްވާ ނިދުނު ...

Posts navigation