fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ޤުރުއާނާއި ގުޅޭ މުހިންމު 7 ފޮތް އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލާ!

ޝުޢައިބް ޢަލީ ގެ މުހިންމު 7 ފޮތް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. ދިއިސްލާމް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝުޢައިބު ޢަލީގެ މިފޮތްތަކަށް ހާއްސަ ސަފްހާއެއް ދިއިސްލާމްގައި ވާނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ދާރިސް" ގެ ނަމުގައި ސަލަފުން މަޖައްލާއެއް ނެރެފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން "ދާރިސް" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު މަޖައްލާއެއް ނެރެފިއެވެ. ދާރިސްގެ ނަމުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައި ނެރެފައިވާ މި މަޖައްލާއަކީ، އިޖްތިމާޢީ، ސިޔާސީ އަދި ޝަރުޢީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސިފަ ކުރެއްވީ އުތެމައަކީ އެމްޑީއެންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފަންކޮށްފައިވާ ފިޔޮކެއްގެ ގޮތުގައި!

ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސިފަ ކުރެއްވީ އުތެމައަކީ އެމްޑީއެންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފަންކޮށްފައިވާ ފިޔޮކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަލަފްގެ ރައީސް ޝައިހް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އުތެމަ ޖަމާއަތަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ހިމެނެނީ ދީން ބައިބައިކުރަން އުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން: ޝައިޚް ސަޢުދާން

ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ހިމެނެނީ ދީން ބައިބައިކުރަން އުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށް ޝައިޚް އަބްދުﷲ ސަޢުދާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްވިޓާރ ގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ޝައިޚް ސަޢުދާން ވިދާޅުވީ "ޢަލްމާނިއްޔަތަށް ގޮވާލާ މީހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުތެމަ އަކީ ވެސް އެމްޑީއެން ގެ ފިކުރުގެ ޖަމިއްޔާއެއް: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު

އުތެމަ ޖަމިއްޔާއަކީ ވެސް އެމްޑީއެން ގެ ފިކުރުގެ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އުތަމަ" ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖަމިއްޔާއަކުން ދީނާއި ޚިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ އުމަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނު ދިނުން ފަސްކުރަން 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކޮށްފި

ކީ ސްޓޭޖް 4 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކީރިތި ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާން ކުރުމާއި ގުޅޭ ސަރކިޔުލަރގައި ކީ-ސްޓޭޖް 4 ގެ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރެވެންދެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީވެއްޖެ!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ރާއްޖެއަށް އެހީވެއްޖެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޔޫއެއީއިން ރާއްޖެއަށް އެހީ ހިފައިގެން ހާއްސަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ...
ރިޕޯޓް

"ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި" – ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް!

މިޒަމާނުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަރިންނަށް އުނގަންނައިދޭނެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތާއި އެދަރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވާނެ ގޮތަކަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެކެވެ. "ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި" ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް19: މިސްކިތައް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިހާރު ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަސް: މިޔުޒިކާއި ދުރުވާން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

ރަމަޟާން މަހަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަޔާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ މައްސަރެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހެއްގައިވެސް އެފަދަ ބަދަލުތައް މުޖުތަމައުން ފެނިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުންގެ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލުވެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ އިންޓިވިއުއެއް އިޝާން އާއެކު ގެނެސްދެނީ

އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ އިންޓިވިއުއެއް އިޝާން އާއެކެ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް އަލީ ރަމީޒު ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލްގެ 3 ވަނަ އަށް ދިޔަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓަލިކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޖިދައިގެ ފޮނިކަން އިހްސާސްވެ، އިޝާން ލަވަކިޔުމާއި ދުރަށް!

މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލްގައި 3 ވަނަ ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮޮލް އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމަށްފަހު ލަވަ ކިޔުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔޫއައިއެސް އިން ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ އޮންލައިން ޢިލްމީ ކުލާސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ޔޫއައިއެސް އިން ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ އޮންލައިން ޢިލްމީ ކުލާސްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ (ޔޫއައިއެސް) އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަސް އަންނަނީ... ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ރަމަޟާން މަހާއި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ނުހިފި ހުރި ރޯދަ ނުހިފާ ތިބީ ކިތައް މީހުން ބާއެވެ؟ ޔަގީނުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހަނދާން ނެތި ތިބޭނެއެވެ. ފަހުވަގުތު ...

Posts navigation