fbpx

ދީނާއި ދައުލަތް ވަކިކުރި އަތާތުރުކްގެ ސިޔާސަތުން ފިލާވަޅެއް - ދިވެހިންނޭވެ! ހޭއަރާށެވެ.

މީލާދީ ސަނަތުން 1881 ގައި ސެލޮނިކާއަށް އުފަންވި މުސްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކަކީ އޮނަވިހި ސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި ތުރުކީ ސަރަހައްދަށް ގެނައި އިންޤިލާބީ ބަދަލުގެ އިސް ވެރިޔެކެވެ. އޭނާއަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ...

P.O Box 20337, Iramaa Magu, Male' Maldives | Contact: (960) 9722525

Dhiislam Online © 2010 - 2020 | All Rights Reserved