fbpx
ރިޕޯޓް

މުސްލިމް ސްޕެއިން ވެއްޓުން - ދިވެހީންނަށް ޢިބުރަތެއް

އަލްއަންދަލުސް ނުވަތަ މިހާރުގެ ސްޕެއިން - ޕޯޗުގަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ  އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޙަޟާރާތެވެ.  އިސްލާމުން ބިނާކުރި އަންދަލުސްގައި 781 އަހަރުވަންދެން އިސްލާމީ ...
ރިޕޯޓް

ދީނާއި ދައުލަތް ވަކިކުރި އަތާތުރުކްގެ ސިޔާސަތުން ފިލާވަޅެއް - ދިވެހިންނޭވެ! ހޭއަރާށެވެ.

މީލާދީ ސަނަތުން 1881 ގައި ސެލޮނިކާއަށް އުފަންވި މުސްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރުކަކީ އޮނަވިހި ސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި ތުރުކީ ސަރަހައްދަށް ގެނައި އިންޤިލާބީ ބަދަލުގެ އިސް ވެރިޔެކެވެ. އޭނާއަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ...