fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" މިހާރު ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. "ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ މިފޮތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއެރޒް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

2019 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވި: ބީއެމްއެލް

2019 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އައު ހެޑް ކުއާޓާޒް އެއް ހުޅުވައި، އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު އޭގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަދީނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ 85 ޕަސެންޓް ރަނގަޅުވެއްޖެ!

މަދީނާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ 85 ޕަސެންޓް ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ސައުދީއިން އާންމުކުރާ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ސައުދީ ގަޑިން ކޮންމެ ދުވަހަކު 3:30 ގައި އާންމު ކުރާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާއި ނުލައި ނަމާދު ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި

މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާއި ނުލައި ނަމާދު ކުރުމަށް މާލެ ސަރައްދުގެ މިސްކިތްތައް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ. މާލެ ސަރައްހައްދުގައި ހިމެނޭ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ...
އޭޝިއާ

މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޤައުމުގެ ޕްރައިމިނިސްޓަރު އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒުލްކިފީ މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢުދީ ގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަނީ

8 ޝައްވާލުން ފެށިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަން އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން 3 ފިޔަވައްސަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަ ދީފި

މާލެ ސިޓީ ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިއޭސީގެ ލޯތްބާއިއެކު 2020 އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއެއް!

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޮތްބާއިއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭނަށް ބޮޑު ތަރްޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19 ގެ މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ "އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވިސްނާފައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މި ރަމަޟާންމަހު އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

މި ރަމަޟާންމަހުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން ކަމަށް ޝެއިޚް ޝަފީޢު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤިބްލަ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ނަބަވީ މަދްރަސާ"ގެ ނަމުގައި ޑރ. ޝަހީމްގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް

"ނަބަވީ މަދްރަސާ"ގެ ނަމުގައި ޑރ. ޝަހީމްގެ ހާއްސަ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ލައިވްކޮށް ދިއިސްލާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިއަދުން ފެށިގެން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން ދިއިސްލާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީ ވުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ޒަކާތު ފަންޑުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް ...
ދުނިޔެ

މިހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައި: ސައުދީގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ މިހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައިކަމަށް ސައުދީގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލެއް ކަމުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފް ސީނިއާ ސްކޯލާސް އިން ނެރެފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތަރާވީހް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތަރާވީހް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތު ނުބާއްވަން ނިންމާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އެކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ...

Posts navigation