fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢުދީ ގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަނީ

8 ޝައްވާލުން ފެށިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަން އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ފުރަބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން 3 ފިޔަވައްސަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަ ދީފި

މާލެ ސިޓީ ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިއޭސީގެ ލޯތްބާއިއެކު 2020 އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއެއް!

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޮތްބާއިއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭނަށް ބޮޑު ތަރްޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19 ގެ މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ “އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވިސްނާފައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މި ރަމަޟާންމަހު އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

މި ރަމަޟާންމަހުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިކަމަކީ މިސްކިތާއި ވަކިން ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުން ކަމަށް ޝެއިޚް ޝަފީޢު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤިބްލަ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ނަބަވީ މަދްރަސާ”ގެ ނަމުގައި ޑރ. ޝަހީމްގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް

“ނަބަވީ މަދްރަސާ”ގެ ނަމުގައި ޑރ. ޝަހީމްގެ ހާއްސަ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ލައިވްކޮށް ދިއިސްލާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިއަދުން ފެށިގެން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން ދިއިސްލާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީ ވުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ޒަކާތު ފަންޑުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް ...
ދުނިޔެ

މިހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައި: ސައުދީގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ މިހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައިކަމަށް ސައުދީގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިސް ފަތުވާ ކައުންސިލެއް ކަމުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފް ސީނިއާ ސްކޯލާސް އިން ނެރެފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތަރާވީހް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތަރާވީހް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތު ނުބާއްވަން ނިންމާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އެކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ނެރުނު އެންގުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުޅި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާޢަތް މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަންގަައިފި

މިވަގުތު، މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތް މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މިވަގުތު، މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތް މެދުކަނޑާނުލާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ސީދާ ކުރަންވީ ވަގުތު: ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުު

މިވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ސީދާ ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ބިރުވެރި ހާލަތުގައި ވިސްނަންވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުތީމު ޣާޒީބަންޑާރައިން ސްކޫލުން އޮންލައިން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ހއ. އުތީމު ޣާޒީބަންޑާރައިން ސްކޫލު ޖީ.ބީ.އެސް އޮންލައިން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތުރުކީގައި މާސްކު ހިލޭ ބަހަނީ!

ތުރުކީގައި މާސްކު ހިލޭ ބަހަން ފަށައިފިއެވެ. މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އެންމެންވެސް މާސްކު އަޅައިގެން ތިބުމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަމުރު ނެރުމާއި ގުޅިގެން ތުރުކީ ސަރުކާރުންވަނީ ...

Posts navigation