fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް (3 ވަނަ ބައި)

އިބިލީސް މާތް الله އާއި މުޚާޠަބުކޮށް ދެންނެވިއެވެ. ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ މާނައަކީ: “އެކަލޭގެ ދެންނެވިއެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ...
ކޮލަމިސްޓް
Ramadan Mubarik

ރަމަޟާން މުބާރަކް

އަހަރުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަން ވެފައެވެ. ﷲގެ ރަޙްމަތުން އަނެއްކާވެސް ރަމަޟާން މަހަކާއި ބައްދަލުވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ރިބާ ކާ މީހުން މަޙުޝަރު ކުރެވޭނީ ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ ބައެއްފަދައިން

ރިބާއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ރިބާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން މަނާކުރައްވައި، އެއީ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގައިވެސް ގެއްލުމާއި ހަލާކު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއްކަން މާތްﷲ ވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް (2 ވަނަ ބައި)

ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މި ބިންމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާކިޔާ ހެދި މީހަކީ އިބިލީހެވެ. މިގޮތަށް އަޅާކިޔުމުން އޭނާއަށް އާދަމުގެފާނަށްވުރެ މަތިވެރިކަމަށް އަމިއްލައަށްދެކި ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް (1 ވަނަ ބައި)

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެންމެ ރިވެތި ވާހަކަ ކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވަނީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިބުރަތާއި ވަޢްޟާއި ނަޞޭޙަތުގެ ގޮތުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ބަލިވުމަކީވެސް އިމްތިޙާނެއް! ކެތްތެރިވޭ!

ޙަޔާތުގެ ދަތުރަކީ އުދަނގޫތަކާއި ތުރާތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ދަތުރެކެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފަވެރިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިދާ ދަތުރެކެވެ. ތަފާތު ބަލިމަޑުކަމާއި ނަފުސާނީ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތަކެވެ. ނަފުސުގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

އަލްމަރްޙޫމު އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ބަސްފުޅެއް (ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ…)

ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް؛ ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ (ޢިސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންމަނިކުގެ) ބައްޕާފުޅަކީ ގުޅީ ޢަލީކަލޭގެފާނުގެ ޢީސާކަލޭގެފާނެވެ. މަންމާފުޅަކީ، ރަންފުޅުގޭ ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation