fbpx

ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފުރަތަމަބައި)

މިއީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރުބެންގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ނަމަކީ އަބޫބަކުރެވެ. މިވާހަކައަށް އިންސާފުކޮށްލައްވާށެވެ. އަހަންނަކީވެސް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ދަރުސް ޚަޒާނާއިން މުޖުތަމަޢަށް ޚިދްމަތް ކުރުން

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް(މިއީ އުސްތާޛް ނުޢުމާން ޢަލީ ޙާންގެ ދަރުސް އެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ.) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެ ކަލާންގެއަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

މިޙާލަތުގައި

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައި މިވާ  ބޮޑު ބަލިމަޑު ކަމާއި, ތަދުމަޑު ކަމުގެ ޙާލަތަށް ތިބާ ވިސްނާލީމުތޯއެވެ؟  ހަށީގައި ބާރު ހުރި އެތަށް ޒުވާނުންނެއް މިބަލީގައި ...
ކޮލަމިސްޓް

މޫނު ނިވާކުރުން އޯކޭވެފައި، މޫނު ބުރުގާ މައްސަލައަކަށްވަނީ ކީއްވެ؟

މޫނަކީ އިންސާނާގެ ދަތްދޮޅިންފެށިގެން މައްޗަށް ނިތްކުރި ނިމޭހިސާބަށް ކިޔާ ނަމެވެ. ވަރަށް މުހިންމު ގުނަވަންތަކެއް ކަމުގައިވާ އަގަޔާއި، ކަންފަތާއި، ނޭފަތާއި އަދި ލޯ ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation