fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ސުބްޙާނަﷲ! މިއޮއްހާ ދުވަހު ނަމާދުގައި ވެވެމުން މިދިޔައީ ކޮންފަދަ ނުބައި އިޤުރާރެއް؟؟!؟

"ހަނދާންވާ ގޮތުން ނަމާދުގައި ކިޔާ އެއްޗެހި އަހަރެން ދަސްކުރިއިރު އުމުރުން ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 އަހަރެވެ. އޭރު ބަލަނީ ދަސްކޮށްފަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (11 ވަނަ ބައި)

ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާމަތް ކުރާނީ ތިމަންމެންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތަކާ ޢަޖާއިބުވާނީ ވެސް ތިމަންމެންނެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަންމަތީ ދެމިތިބީތީއެވެ. ނަތީޖާއަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

"ހަރާމް ރިލޭޝަންޝިޕް" އަށް ނުގޮސް "ހަލާލު މެރީ" އަށް ދިޔުން މާ ސަޅި!

"އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރުވީއިރުވެސް މަންމަގެ އިނގިލިކުރިން ދޫނުކޮށްލަމޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަންމައާއި ނުލާ އެއްވެސް ތާކަށް ނުދަމެވެ. ބިޓުންގެ ކުޅިއަކީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (10 ވަނަ ބައި)

ޢަޛާބު ދެއްވުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މާތް الله އަށެވެ. އެކަލާނގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެ ވޮޑިއެއް ނުގަންވައެވެ. އެކަލާނގެ ކަމަށް ހަމައެކަނި އަންގަވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation