fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ދަރުސް ޚަޒާނާއިން ޝައިޠާނާގެ މަޤްސަދު

(މިއީ އުސްތާޒް ނުޢުމާން ޢަލީ ޚާންގެ ދަރުސް އެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ.) ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ މަށިން އާދަމްގެފާނު ޚަލްޤު ކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނަށް ސަޖިދަ ކުރުމަށް މަލާއިކަތުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

ދަރުސް ޚަޒާނާއިން މުޖުތަމަޢަށް ޚިދްމަތް ކުރުން

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް(މިއީ އުސްތާޛް ނުޢުމާން ޢަލީ ޙާންގެ ދަރުސް އެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ.) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެ ކަލާންގެއަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔެ އާރާސްތުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކަމުގައި ...