fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ފޭސްބުކުން ފެނުނު އާޓިކަލްއެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި އުޚްތާ

لا إله إلا الله محمد رسول الله މީގެ ހަތްއަހަރުކުރިން މި ބަސްކޮޅަކީ އަހަރެންގެ ދުލުން ދުވަހަކުވެސް އަޑުއިވިދާނޭ ބަސްކޮޅުތަކަކަށް ވާނެކަމަށް ޚުދު އަހަރެންވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ފުރާވަރަށް އަރަމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފަހުބައި)

(ފުރަތަމަ ބަޔާއި ގުޅޭ) ނަމަވެސް އޭނާގެ އުފާވެރި، ހިތްހެޔޮ ބަސްތަކުން އަހަރެން އަޖައިބުވިއެވެ. އެ މިސްކިތުގައި ތިބި އެހެން މީހުން އަހަންނަށްޓަކައި ސައި ތައްޔާރުކޮށް، ބިސްކޯދާއެކު ގެނެސްދިނުންވީ އަހަރެންގެ ހައިރާންކަން އިތުރުކުރުވި ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފުރަތަމަބައި)

މިއީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރުބެންގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ނަމަކީ އަބޫބަކުރެވެ. މިވާހަކައަށް އިންސާފުކޮށްލައްވާށެވެ. އަހަންނަކީވެސް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި ޒުވާނަކީމެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ...