fbpx

އޭޝިއާ

ފަލަސްތީނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މެލޭޝިޔާގައި ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ދެމީހަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި މިއަދު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ...
އޭޝިއާ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފިއެވެ. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ...
އޭޝިއާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޑާކާ - މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރު ވަމުން ...
އޭޝިއާ

މެލޭޝިއާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 160000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި

މެލޭޝިއާގައި މިހާތަނަށް ދިމާވި އެންބޮޑު ފެންބޮޑުވުމުގެ މި ހާދިސާގައި 160000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ...
އޭޝިއާ

ހައިވޭއެއްގައި ޑޮލަރުތައް އުދުހެނީ!

ދެމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އަޅާފައިވާ ފޮށިތަކެއް އަރުވައިގެން ހޮންގް ކޮންގެ ހައިވޭއެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ވޭނެއްގެ ދޮރުހުޅުވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެތެރޭގައިހުރި ފޮށިތަކުން ޑޮލަރުތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިން ދިއުމުގެ ހާދިސާގައި 32 މީހުން މަރުވެފައިވޭ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖާވާގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިން ދިއުމުގެ ހާދިސާގައި 32 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި 76 މީހަކު އަދިވެސް ...
އޭޝިއާ

ލަންކާގައި "ނޯ ލިމިޓް" ފިހާރައެއް އަންދާލައިފި

ލަންކާގައި "ނޯ ލިމިޓް" ފިހާރައެއް އަންދާލައިފިއެވެ. ބުޑިސްޓު ފާދިރީއިން ލަންކާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމުގައި މިރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ޖަހާފައިވަނީ ލަންކާގެ މުސްލިމް ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ...
އޭޝިއާ

ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން އެހީއަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ

ސްރީލަންކާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާ ހުއްޓުވުމަށް އެޤައުމުގެ މުސްލިމުން އެހީއަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންދާކަމަށް އޮންއިސްލާމް ...
އޭޝިއާ

ސްރީލަންކާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ތިން މީހަކު ޤަތުލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯރޓްތައް ...
އޭޝިއާ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ގަހުގައި ބައްދައިފި

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ދުނިޔޭގެ ރެކޯރޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ގަހުގައި ބައްދައިފިއެވެ. ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގެ ...
އޭޝިއާ

Posts navigation