fbpx

އޭޝިއާ

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ 'ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި' ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ މަސްޢޫދު އެމެރިކާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު މަރަލެވިއްޖެކަމަށް އެމެރިކާއިން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު މަސްޢޫދު ވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމަށް މުޅިދުނިޔެއަށް ...

Posts navigation