fbpx

އެމެރިކާ

ރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން މިހުރީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި: މައިކް ތައިސަން

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ހުންނަން ޖެހިފައިވަނީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު  ބޮކްސިން ...
އެމެރިކާ

ކޮންމެ އެއް ގަޑިއިރަކުން ތިން ރޭޕް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހިނގާ: ރިޕޯޓް

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ކޮންމެ އެއްގަޑި އިރެއްގެތެރޭގައި ތިން ރޭޕު ކުރާކަމަށް ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން ނެރުނު އައު ...
އެމެރިކާ

ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުގައި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުގައި ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް އަރައިފިކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ޚަބަރު ...
އެމެރިކާ

ބޮސްޓަންގައި ބޮން ގޮއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ އެކަކު މަރާލައި އަނެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދުވުމުގެ އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ (ބޮސްޓަން މެރަތަން)ގައި ބޮން ގޮއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ ޗެޗިނިޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ ދެބެން ކަމަށާއި ...
އެމެރިކާ

އިސްލާމުންނާއި އިދިކޮޅު ލިޔުންތަކެއް އަނެއްކާވެސް ނިޔުޔޯރކް ސަބްވޭތަކުގައި

މިދިޔަ އަހަރު، މުސްލިމުންނަކީ އަނިޔާވެރި ރަޙުމެއްނުހުންނަ މީހުންމަރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިއްޕި ގްރޫޕަކުން އަނެއްކާވެސް އެފަދަ ...
އެމެރިކާ

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދާދިފަހުން ފިލްމު އުފެއްދި މީހާއަށް އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޝަޚްސިއްޔަތަށް އިހާނާތްކޮށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ދާދިފަހުން ފިލްމު އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ނިކޮލައި ބާސިލީ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުށެއްނެތް މީހުން މެރިކަމަށް އިޢުތިރާފު ވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުށެއްނެތް މީހުންގެ ޤަތުލުއާންމު ހިންގި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މިލިޓަރީ ކޯޓެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުތިރާފް ވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއަށް އައި ސޭންޑީ ޠޫފާނަކީ، ޢިރާޤާއި އަފްޤާނިސްތާނުގެ ބަދަލުގައި ފޮނުއްވި ކޯފާއެއް: ޝެއިޚް މުނައްޖިދް

އެމެރިކާއަށް އައި "ސޭންޑީ" ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޠޫފާނަކީ، ﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ އަޅުން އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމުގެ މިސާލެއް ނޫންކަމަށާއި، ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއަށް ސޭންޑީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ތޫފާނެއް އަރައި ބޮޑެތިގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް ކަމަށްވާ ސޭންޑީގެ  ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ  ތޫފާން އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާރޒީގެ އެޓްލާންޓީކް ސިޓީ ސަރަހައްދަށް އަރައިފިއެވެ. ބާރު ވަޔާއި އެކު އައި ...
އެމެރިކާ

އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަވަހާރަކޮށްލުމާއިބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ނޮވެމްބަރު 4 ގައި

އުސާމާ ބިން ލާދިން އަވަހާރަކޮށްލުމާއިބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ނެރޭނެކަމަށް ސީއެންއެން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ޖިއޯގްރަފިކް ...
އެމެރިކާ

ނިއުޔޯކުގެ ސަބްވޭ ތަކެއްގައި ޖިހާދަށް މަލާމާތްކޮށް އިސްތިހާރުތަކެއް

ނިއުޔޯކުގެ ސަބްވޭ ތަކެއްގައި ޖިހާދަށް މަލާމާތްކޮށް އިސްތިހާރުތަކެއް ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. މިއިސްތިހާރުތަކުގައި "ޖިހާދު" ބަލިކުރުމަށާއި އިސްރާއީލަށް ހިއްވަރުދިނުމަށް ގޮޥާލައިފައިވެއެވެ. މިއިސްތިހާރުތައް ހަރުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ...
އެމެރިކާ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބޮލަށް ބޮޑު އަގެއް ކިޔުމުން އެމެރިކާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) – އިސްލާމްދީނަށާއި އެދީނުގެ ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "އިނޮސެންސް އޮފް މުސްލިމްސް" އުފެއްދުމުގެ އަޑީގައި ހުރި ނަކޫލާ ...
އެމެރިކާ

Posts navigation