fbpx

ވާހަކަ

ވަޢުދު (ބާރަވަނަބައި)

"ދަރިފުޅު ތިބުނިހެން މީހަކަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭނެ އެމީހަކު ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން. އެހެންވީމަ މަންމަމެން މިއުޅެނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަލާކް ގޮވައިގެން އެ ...
ވާހަކަ

ނަމޫނާ ގަވަރުނަރު

އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ޝާމްކަރައަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު ދެނެވަޑައިގަތުމެވެ. އެދުވަސްވަރު ޙިމްޞުގެ މީހުންނަކީވެސް ...
ވާހަކަ

ރޯދަ ހިފާ ވަގު

އަބޫ ބަކްރު ޝިބްލީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު، އިތުރު ދަތުރުވެރިންތަކަކާއިއެކު ސީރިޔާއަށް ދަތުރުކުރީމެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި މަގުފޭރޭ ބަޔަކު އައިސް އަހަރެމެންގެ މުދާތައް ފޭރިގަތެވެ. ...
ވާހަކަ

ސުވަރުގޭގެ އެއްދޮރު ބަންދުވަނީއެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި އުޅުނު އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކޮންމެ ދުވަހަކު އަވަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރެ އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (އަށްވަނަބައި)

އެދުވަހު އެމީހުންގެ މުދަލަށް ދަހިވެތިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ގޭގައި ތިބުމަށް އިޒުނަ ދިނުމަށްފަހު، ސަބަބު ކިޔައިދިނުމެއްނެތި ދޮންބެ ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔަ ވަގުތުއްސުރެ ...
ވާހަކަ

Posts navigation