fbpx

ވާހަކަ

އެމީހުންގެ 'ކަލާނގެ' ސޮލީބައް އެރުވުނު ކަމަށް ހިތުގެއަޑިން އެމީހުނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭބާ؟

އެއީ އިނގެރޭސިން އިންޑިޔާގައި ވެރިކަންކުރި ދުވަސްވަރެވެ. ނަސާރާއިން ދިޔައީ އިންޑިޔާގައި ނަސާރާދީން ފެތުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ކަޅި އެންމެ ...
ވާހަކަ

އަޚްލާޤީ ވިޓަމިން

ޒުވާން ފުރައިގެ ލިލީއަކީ ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު ޗައިނާގެ އަވަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މީނާ ކައިވެނި ކޮއްގެން ފިރިމީހާގެ ގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލޮކޮއްފިއެވެ. ...
ވާހަކަ

ޒަމާނީ ރާވެރިޔާ

ރާވެރިޔާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުކައިރީ ހުންނަ ރާ ރުއްކައިރިއަށް ދިޔައީ ކާރުގައެވެ. މިއަދު އެރުއް އެފެންނަނީ ހާދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. ރުއްވަނީ ބޮކިފަތިލާ ...
ވާހަކަ

Posts navigation