fbpx
ވާހަކަ

ބޯގަންވިލާ (ހަވަނަބައި)

ދެމީހުންދޭތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ކުދިކުދި އަރައިރުންތައް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އުފެދެމުންދާ މައްސަލަ ފުޅާވަމުން ދިއަޔަސް ކޮޓަރިން ބޭރަށް މައްސަލަ ދިޔަ ނުދީ ލައްކަ ދުވަހު ލަމްޔާ ހިފެހެއްޓިއެވެ. ކަންކަން ސިއްރު ކުރެވޭނީވެސް ...
ވާހަކަ

ބޯގަންވިލާ (ހަތަރުވަނަބައި)

ދެކުދިން ކާން ތިބި މަންޒަރު ބަލަންއިން ލަމްޔާއަށް ސާރާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު މަޢުސޫމުކަމާއެކު ކުރީދުވަހު ސައިކަލުދިން ޒުވާން ފިރިހެނާގެ ސޫރަ ސިފަވެގެން އައީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެވަގުތު ހިތަށް އެރި އެއްޗަކުން ލަމްޔާ ...
ވާހަކަ

ބޯގަންވިލާ (ފުރަތަމަބައި)

ިނިފިނިރެއެއްގެ އަރާމު ނިންޖަކަށްފަހު ލަމްޔާ އެނދުން ހިއްލާލީ ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އެނދުން ތިރިއަށް ދެފައި ބޭލުމަށްފަހު ފައިވާން ފައިގައި ޖެހުމުން ތެދުވެ ފައިވާނަށް އަރަމުން ހަމަ އެ އެނދުގައި ނިދިފައި ...