fbpx

ވާހަކަ

ވަޢުދު (ދެވަނަބައި)

އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް ...
ވާހަކަ

ވަފާތެރި އަޢުރާބީ

ޢިރާޤުގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ޙައްޖާޖު ބިން ޔޫސުފް ، ހުރި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ ބަޣާވާތްތަކެއް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޖާޖު ...
ވާހަކަ

އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ރަސްގެފާނުވީ ބުޅަލެއް ފަދައިންނެވެ.

ޢީދު ދުވަހު ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރުގައި އޮތް ޙަފްލާއަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން ބިން ޢަބްދުއްސަލާމް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އެތަނުން ފެނިވަޑައިގަތީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުތައް ރަސްގެފާނު ...
ވާހަކަ

Posts navigation