fbpx
ވާހަކަ

ދެފަހަރަށް ކަށުނަމާދުކުރުމުގެ ބަރަކާތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމަނާގެ ވާހަކަ

ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި، އަލް މަދީނަތުލްމުނައްވަރާގައި އުއްމު މިޙްޖަނެވެ ކިޔުނު މާތް ކަނބަލަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެކަމަނާވަނީ މަދީނާގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ މައެއްކަމުގައެވެ. އެއީ އެކަމަނާގެ ހިތްޕުޅާއި ...