fbpx

ޞިއްޙަތު

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ކުށްހީތައް

  (1)- ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރުކުރާ ކަމަކަށް ނުވަތަ "ޗޮއިސް" އަކަށްވުން ނުވަތަ ޗޮއިސްކަމަށް ބުނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެއީ ...
ޞިއްޙަތު

”ވައިޓް ބަޓަން މަޝްރޫމް“ އިން އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމާށް ލިބިދޭ ފައިދާތައް

ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މަޝްރޫމްއަކީ ވެސް އޭގައި ތަފާތު ސިއްޚީ ފައިދާތައް އެކުލެވިގެންވާ ތަރުކާރީތަކެކެވެ. ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގައި ...
ޞިއްޙަތު

ޕޮރޮޓީންސް އާއި ވިޓަމިންސްއިން މުއްސަނދިކަން ލިބިގެންވާ ކަދުރު

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުސްލިމުތަކުން ވެސް ރޯދަވީއްލަނީ ކަދުރުންނެވެ. ނަބިއްޔާ (صلى الله عليه وسلم) ޙަދީޘް ކުރެއްވިކަމަށް އައިސްފައިވެއެވެ. ”ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ...
ޞިއްޙަތު

Posts navigation