fbpx

ދިއިސްލާމް

މާމުޔާއި ގުޅޭ ޙަދީޘެއް އޮޅުވާލައިގެން ޤުރްއާނުގެ ޞައްޚަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ކައްޛާބުންނަށް ރައްދެއް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަނީ މާމުއިގަ ޝިފާ ލައްވާފައިވާކަން އަންގަވާފައެވެ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ ...
ކޮލަމިސްޓް

މާޔޫސްވެ، އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގައި ތަފާތު ހާދިސާތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތުގައިވެސް އުފާވެރި ދުވަސްތަކާއި، ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. މިއީ ޙަޔާތުގެ ޙަޤީޤަތެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޢީދު ދުވަހުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން…

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ...
ދިއިސްލާމް

ޙައްޖުދުވަހުގެ ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކަށް

ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު ޢަރަފާތްދުވަހަކީ ނުވަތަ ޙައްޖުދުވަހަކީ ކިހާވަރެއްގެ މާތް މަތިވެރި ދުވަހެއްކަން ދެނެގަންނާކަށް ދައްޗެއްނުވާނެއެވެ. ޙައްޖުދުވަސްކަމުގައިވާ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ 9ވަނަދުވަހަކީ ...
ރިޕޯޓް

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް (ފުރަތަމަބައި)

1-ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މާތް ﷲ އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަން ގަތުން:އެގޮތުން،ﷲގެ އެންމެހާ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރުމެވެ.އެއީ ނަމާދުކުރުން،ރޯދަހިފުން،ޢިއްފަތްތެރިވުން،ފުރިހަމައަށް ޢައުރަ ނިވާކުރުން،ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް ...
ރިޕޯޓް

ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބުވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މިކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްލާ

* ރުހުމާއި ނުރުހުމުގައި އަބަދުވެސް ހިނިތުން މޫނަކާއެކު ފިރިމީހާއާ ބައްދަލުކުރުން * ފިރިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ބާރުއަޑުން، އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ...
ރިޕޯޓް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހީއެއް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ޢާންމުންވެސް ކުޅަދާނަވީވަރަކުން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation