fbpx
ދީނީ ލިޔުން

އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުން

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: އިހުޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ވަރަށް ...
ދީން

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ...
ދީނީ ލިޔުން

އަތުގަ ހިފައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ކޮނޑުގަ ބޯއަޅައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ނޫން! ނޫން!

އަޅުގަނޑު ނުބުނަން އެއީ މައްސަލައެކޭ، އެއީ ދެމަފިރިންގެ ލޯބި، އެދެމީހުންގެ ގުޅުން، މާތް ﷲ އެ ދެ ރޫޙުގެ މެދުގަ ލައްވާފައިވާ ލޯތްބާ ކުލުނާ ހަމްދަރުދީ އާ ރަޙުމަތް އެއީ، ޘަވާބާއި ...
ދީން

މިމާޔޫސްކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް ބުނެދީ... އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭވެސް ހިތަށްއަރާ

ސުވާލު : އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލް ކުއްޖަކީމެވެ. ބޯއި ފްރެންޑެއް (ލޯބިވެރިޔަކު) ގެންގުޅެމެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އޭނަޔާއެކު އެއްވެސް ބަދުއަޚްލާޤީ ގުޅުމެއް ނުހިންގަމެވެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އޭނައާ ކައިވެނި ކުރާށެވެ. ...
ދީން

ޒުވާންދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީކޮބާ؟

ސުވާލު: ޒުވާން ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބާ، ކުރުމަށް ޚާއްޞަދުޢާއެއް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ހޭދައެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ކޮބާ؟ الحمد لله، ...
ދިއިސްލާމް

ދުވާލަކު އެންމެ 5 ސިގިރޭޓް ބުއިންވެސް ހަރާމްވާނެތަ؟

السلام عليكم އަޅުގަނޑު ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ސިނގިރޭޓާ ބެހޭ ސުވާލެކެވެ. އަޅުގަނޑު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޮނީ ފަސް ސިނގިރޭޓެވެ. އެކަމަކު ސިނގިރޭޓު ބޯމީހުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފޮށިފޮށިން ބޮއެވެ. އަދި ...
ދީން

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟

މީހުންގެ ތަސްވީރު ކޮމްޕިއުޓަރ ގެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ކުރަހާއިރު ކުރަހަނީ އަސްލު މީހާގެ ފޮޓޯއާ ވައްތަރުކުރަންށެވެ. އަޅުގަޑަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި 3ޑީ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ...
ދީން

ނަފްސާނީ ބަލިމީހެއްގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟

މީހަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލި މީހެކެވެ. މިބަލި މީހާއަކީ ޖިންނި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާ މީހެކެވެ. ބަލިމީހާ ރަގަޅަށް ހުންނަ އިރު ނަމާދުކޮށް، ރޯދަހިފައި، ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހަދައެވެ. އެކަމު ...
ދީން

ޒިނޭކޮށް ހައްޤު އަދަބު ނުލިބިކުރާ ކައިވެނި ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޒިނޭ އަކީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. އޭގެ ހައްދަކީ ސަތޭކަ އެތިފަހަރު ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ ...
ދީން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ...

Posts navigation