fbpx

ދިއިސްލާމް

Eidhaky Faqeerunnah Heyo Foaru kohdhinumaai Ebaimyhunge Hiyythakah Ufaaverikan Genesdhinumah Libifaiva Dhandivalheh: Majmaul Buhoosil Islamiyya

ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

މި ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށާއި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއްކަމަށް އަޒްހަރުގެ ދީނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ދީނީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއް: މުލްތަޤަލް ފިކްރިލް އިސްލާމީ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ޝަރްޢީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއްކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފެއްދުމެއްކަމަށް ދުކްތޫރު އަޙްމަދު ރަބީޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުކްތޫރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާތޯއެވެ!

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ   وَعَلَى آلِهِ  ...
ދިއިސްލާމް

ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު....

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. އެއީ ރަޙްމަތާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވީ ދުވަސްތަކަކާ ރޭތަކެކެވެ. އެއީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ. ތަޤުވާ އާއި ...
ރިޕޯޓް

މިއީ މިޞްރުގެ ރައީސް ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވާ ހަވަނަ ރޯދަމަސް، ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް

ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން މިޞްރުގައި އިންތިހާބުވި ފުރަތަމަ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުރްސީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އާއިލާއާއި ވަކިން އެކަނިމާއެކަނި ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވާ ...
ދިއިސްލާމް

Posts navigation