fbpx
ދީން

އިމާމާއެކު ތަރާވީޙާއި ވިތުރި ކުރުމަށްފަހު ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތަ؟

އިމާމު މީހާއާ އެކުގައި ތަރާވީޙް ނިންމައި ވިތުރި ކުރުމަށް ފަހުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަން ބޭނުމެވެ. މިއީ ހުއްދަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުއްދަ ނަމަ ދަމުނަމާދަށް ފަހު އަލުން ވިތުރި ކުރަން ޖެހޭނެ ...