fbpx

ދުނިޔެ

Hafthaegge Thereyga Saudi Arabia in Mi Aharuge Hajjai Medhu Gotheh Nimmavaane Kamah Belevey: Financial Times

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ޙައްޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ: ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރު ޙައްޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi in Covid 19 ge Sababun Hajjah Dhevey Myhunge Adhadhu Madhukuran Visna: Reuters

ސަޢުދީއިން ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް ދެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދު ކުރަން ވިސްނާ: ރޮއިޓާޒް

ކޯވިޑް 19 އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖަށް މީހުންނަށް ދެވޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ވިސްނާ ކަމަށް ރޮއިޓާޒިން ބުނެފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Islaam Dheen Dhakkuvai Dhenee Akhuvantha Kamaa Insaanunge Kula Ah Belumeh Neii Kan

އިސްލާމްދީން ދައްކުވައިދެނީ އަޚުވަންތަކަމާއި އިންސާނުންގެ ކުލައަކަށް ބެލުމެއް ނެތްކަން: މެލްކަމް އެކްސް

އިސްލާމްދީން ދައްކުވައިދެނީ އަޚުވަންތަކަމާއި އިންސާނުންގެ ކުލައަށް ބެލުމެއް ނެތްކަމަށް މެލްކަމް އެކްސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މެލްކަމް އެކްސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމެވުމަށްފަހު ...
ދަރުސް ޚަބަރު
Hoama Dhuvahun Feshigen Male' Nun Rahrashuga Jamaathuga Namadhu Fesheyne Islamic Ministry

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިފެށޭ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢާތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Ramallah ge Rayyitheh Avahaarakolla Down Syndromege Zuvaanaku Zakham Kollaifi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲ ގެ ރައްޔިތެއް އަވަހާރަކޮށްލާ، ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި!

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲގެ ރައްޔިތަކު އަވަހާރަކޮށްލާ، ހަމަ އެރަށުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޤައުމުގެ ...
އޭޝިއާ
Falastheenuge Amilla Binthakuga Yahoodheen Aabaadhukureveyne Qanooneh Israelge Supreme Courtun Uvaalaifi

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކޮށް، އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޢަމަލު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Dhashugava Binthakah Israel Bodukoh, Yahoodhin Vazanveri Kuruvumaky Hanguramaige Kusheh Arab League

ފަލަސްޠީނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް: ޢަރަބި ލީގު

ފަލަސްޠިނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއްކަމަށް ޢަރަބި ލީގުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ތާރީޚުގައި ޖޫން ...
އަރަބިދުނިޔެ
15 Gadi Iru Therey Israelge Salamathy Baaruthakun Vany Falastheenuge 2 Muwaathinaku Shaheedhu Kohlaafa

15 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ!

މިދިޔަ މަހު 15 ގަޑިއިރުތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠިނުގެ 2 މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕެލަސްޓިނިއަން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 Jehey Myhunge Adhadhu Ithuru Vumaa Eku Saudi Arabiage 71 Miskitheh Bandhu Koffi

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 71 މިސްކިތް ބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އަނެއްކާވެސް 71 މިސްކިތް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.   ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Muslim Council of Britain in Nasly Thafathukurunthaka Idhikolhah Bayaaneh Nerefi

މުސްލިމް ކައުންސިލް އޮފް ބްރިޓަނިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނެރެފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މުސްލިމް ކައުންސިލް އޮފް ބްރިޓަން (އެމްއައިސީ) ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.   އެމެރިކާގައި، ފުލުހުންގެ ލާއިންސާނީ ...
ދުނިޔެ

Posts navigation