fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުގައި މަޑުނުކުރަން އެދިއްޖެ

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު އަމިއްލައަށް މުސައްލަ ގެންދިއުމަށާއި ނަމާދަށް ފަހުު މިސްކިތުގައި މަޑުނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dua Kurumun Hinmavaa Nudhevva Vaane Kameh Neii: Mufthi Menk

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވަވާނެ ކަމެއްނެތް: މުފްތީ މެންކް

ދުޢާކުރުމުން ހިންމަވައި ނުދެއްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިމަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Miadhu Mi Fennany Muslimunnah Air Muslimun Aii Gadha Kuraa Than: Sheikh Fikury

މިއަދު މި ފެންނަނީ މުސްލިމުންނަށް ޣައިރު މުސްލިމުން އަތްގަދަ ކުރާ ތަން: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މިއަދު މި ފެންނަނީ މުސްލިމުންނަށް ޣައިރު މުސްލިމުން އަތްގަދަ ކުރާ ތަން ކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Ah Takaa Loabivumaa Allah Ah Takaa Rulhi Aumaky Islamdheenuge Muhimmu Ageedhaa Eh: Sheikh Raafiu

ﷲ އަށްޓަަކާ ލޯބިވުމާއި ﷲ އަށްޓަކާއި ރުޅިއައުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މުހިއްމު ޢަގީދާއެއް: ޝެއިޚް ރާފިޢު

  ﷲއަށްޓަކާ ލޯބިވުމާއި ﷲ އަށްޓަކާ ރުޅިއައުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މުހިއްމު ޢަގީދާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Komme Kamakun Shifa Hoadhan Ves Kiyavan Jeheyny Keerithi Quran Aa Sunnathun: Mufthi Menk

ކޮންމެ ކަމަކުން ޝިފާ ހޯދަންވެސް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ޤްރްއާނާއި ސުންނަތުން: މުފްތީ މެންކް

ކޮންމެ ކަމަކުން ޝިފާހޯދަން ވެސް ކިޔަވަންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާ ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އައިސްފައިވާ ދުޢާތައް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢިލް އިބްނު މޫސާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Miadhu Mi Fennany Muslimunnah Air Muslimun Aii Gadha Kuraa Than: Sheikh Fikury

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަކީ މުނާފިގުންގެ އެންމެ ބޮޑު ސިފަ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަކީ މުނާފިގުންގެ އެންމެ ބޮޑު ސިފަ ކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ފިކުރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އިން ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުލާހެެއް ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން  ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމަވައި އެކުލާހަށް ވަނުމަށް ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dua Kurumun Hinmavaa Nudhevva Vaane Kameh Neii: Mufthi Menk

ތިމާގެ ސިއްރުތައް ކިތަންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކަށް ނަމަވެސް ހާމަނުކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

ތިމާގެ ސިއްރުތައް ކިތަންމެ ގާތައެކުވެރިއަކަށް ނަމަވެސް ހާމަނުކުރުމަށް ޒިންމާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް މެޑަލް ދެއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކޮށް ޙާފިޡްކަމުގެ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީއެންގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދް ޒާހިރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައްވައިފި

ނަޞާރާއިން ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވައިލައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން މިހެން ގޮވާލައްވައިފައި މިވަނީ އެގުޅުމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dua Kurumun Hinmavaa Nudhevva Vaane Kameh Neii: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ: މުފްތީ މެންކް

  ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation