fbpx

ދީނީ ލިޔުން

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (10 ވަނަ ބައި)

ޢަޛާބު ދެއްވުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މާތް الله އަށެވެ. އެކަލާނގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެ ވޮޑިއެއް ނުގަންވައެވެ. އެކަލާނގެ ކަމަށް ހަމައެކަނި އަންގަވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (6 ވަނަ ބައި)

سورة النساء ގައި މާތް الله ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ގެންނަވާފައިވާއިރު ނޫޙުގެފާނުގެ ނަންފުޅު ގެންނަވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ...
ކޮލަމިސްޓް
Kokkomenge Aqeedha Foiy; Thuthu Kudhinnah Khaassa Aqeedha Programeh

ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް؛ ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޢަޤީދާ ޕްރޮގްރާމެއް

ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން "ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް" މިނަމުގައި ޚާއްޞަ ޢަޤީދާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އަލްޤަޞީމް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation