fbpx

ދީނީ ލިޔުން

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (6 ވަނަ ބައި)

سورة النساء ގައި މާތް الله ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ގެންނަވާފައިވާއިރު ނޫޙުގެފާނުގެ ނަންފުޅު ގެންނަވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ...
ކޮލަމިސްޓް
Kokkomenge Aqeedha Foiy; Thuthu Kudhinnah Khaassa Aqeedha Programeh

ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް؛ ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޢަޤީދާ ޕްރޮގްރާމެއް

ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން "ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް" މިނަމުގައި ޚާއްޞަ ޢަޤީދާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އަލްޤަޞީމް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އައްޒުމަރު 53"

"ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވީޑިއޯ ކޯލެއް ބިޓަށް ކޮށްލުމަށްފަހު ހެޑްސެޓްނުނަގާ އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދަން ފަސޭހައަކަށް އަލީރަމީޒުގެ ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަތިހު 4 ...
ކޮލަމިސްޓް

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޢީދު ނަމާދަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްމެ ވަރުގަދަ މަޡާހިރުތަކުގެ ތެރެއިން މަޡްހަރެކެވެ. އެކަމުން އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ވިޙްދަތު ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ. ޢުޛުރެއް މެދުވެރިނުވާހާ ...
ދީނީ ލިޔުން

Posts navigation