fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ބަޔާން ނެރެފި

  ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلمގެ ދިފާޢުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. ދިވެހި ބަހާއި ޢަރަބި އަދި އިނގެރޭސި ބަހުންވެސް ނެރެފައިވާ މިބަޔާން ނެރެފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިބަޔާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔޫޕީއާރްގައި ހުށައަޅާ ދީނާއި ޚިލާފު ހުށައެޅުމެއް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި މިރޭ އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިވިއު ސެޝަންގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި އަދި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފުވާ އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަލްޙަމްދުﷲ! ޛިކުރު މޮބައިލް އެޕް އެއްލައްކަ މީހުން ޑައުންލޯޑު ކޮށްފި

ޛިކުރު އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެއްލައްކަ މީހުން ޑައުންލޯޑު ކޮށްފިކަމަށް އެއެޕްލިކޭޝަންގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޛިކުރު މޮބައިލް އެޕް ވުޖޫދަށް ގެނައިއްސުރެ މި އެޕްލިކޭޝަން އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އާއި ހިންގޭ ޢަމަލުތަށް އިތުރުވަމުންދާތީ ރާއްޖެއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.   28އޮކްޓޯބަރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޠަލާލް އަލްޖެރީ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މުޞްޙަފް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ޠަލާލް އަލްޖެރީ ހިއުމެނިޓޭރިއަން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒަށް ދިހަ ހާސް މުޞްޙަފް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. މި މުޞްޙަފް ތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡު އަޙްމަދް ޒައުލް

އުމުރުން 15އަހަރުގެ އަޙްމަދު ޒައުލްއަކީ ދ ކުޑަހުވަދޫ ޝަބްނަމީގޭ ޢަބްދުﷲ ޙަލީލާއި ހަމަ އެރަށު އެދުރުގޭ ނާހިދާ އިބްރާހިމްގެ ދެދަރިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅެވެ. ޢުމުރުން 9އަހަރުގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަންފެށި ...
ދުނިޔެ

އިސްލާމްދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުން ޖަރީމާއަކަށް ހެދުމަށް ގޮވައިލައިފި

  އިސްލާމްދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުމާއި މާތް ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ޖަރީމާ އަކަށް ހެދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ އެއް ޔުނިވަރސިޓީ ކަމަށްވާ ...
ކޮލަމިސްޓް

މިޙާލަތުގައި

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައި މިވާ  ބޮޑު ބަލިމަޑު ކަމާއި, ތަދުމަޑު ކަމުގެ ޙާލަތަށް ތިބާ ވިސްނާލީމުތޯއެވެ؟  ހަށީގައި ބާރު ހުރި އެތަށް ޒުވާނުންނެއް މިބަލީގައި ތަންމަތިވެ މަރުގެ ރަހަ ދެކެފިއެވެ. ފައިސާއާއި ތަނަވަސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެވީމެޓަލް މިޔުޒިކް ބިނާ ވެފައިވަނީ ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް: ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ

ހެވީމެޓަލް މިޔުޒިކް ބިނާވެފައިވަނީ ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކަމަށް ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ބުން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝައިޙް ކުރައްވަވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެޓުވީޓުގައި ޝައިޙް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ހެވީމެޓަލް މިވައްތަރުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19ގައި ނިޔާވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ފަލާޙް އިސްމާޢީލް މުންދަކާރް ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޑރ ފައިސަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ ކ މާލޭ ޒީނިޔާމާ ގޭ ސައްޔި އަޙްމަދާއި ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ބާބުލްއަވާލީގެ ޙަދީޖާ ޙުސައިންގެ 7ދަރިންގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. ޢުމުރުން 35އަހަރުގެ މުޙައްމަދަކީ 2011ވަނަ އަހަރު ...
ދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްގައި ޢާންމުޙާލަތުގެ ޖަމާޢަތް ހަދަން ފަށައިފި

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސަޢުދީރައްޔިތުންނާއި އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެނީ

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: ޑރ އިޔާޡް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޙީލަތްތެރި މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޑރ މުޙައްމަދު އިޔާޡް ޢަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ އިޔާޡް މިހެން ...

Posts navigation