fbpx
ރިޕޯޓް

އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ނަޝީދު ފިލާވަޑައިގަތުމާއި އދ ގައި ފަލަސްޠީނަށް ވޯޓުނުދީ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ފިލުން

އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރައްވަން ނަޝީދަށް ކެރިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ މުޝްތަޝާރު ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ޞަޢީދު ...
ކޮލަމިސްޓް

"މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމަކަށް ވާނީ!"

"މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމަކަށް ވާނީ!" މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ މުހައްމަދު ބްނު ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ އާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމުމަކަށް ވާނެ: ޑރ އަލްމަދްޚަލީ

މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމުމަކަށް ވާނެކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ މުހައްމަދު ބްނު ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ހިނގައިގެން ނުވާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުންދޭ: މައުމޫނު

އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ހިނގައިގެން ނުވާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރ. އަލިފުށީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ގުޅޭ ކުންފުނީގެ ޙަޤީޤަތް

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައިރޫޒް ފުރަތަމަ މާލެވަޑައިގެންނެވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭސީސީގައި މަސައްކަތްކުރި ލޯޔަރުންތަކަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށެވެ. އޭސީސީގައި ވަޒީފާގައި އުޅުނު ލޯޔަރެއްކަމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކޮރަޕްޓް މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ސާރވޭ

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކުރި ސާވޭ އިން ހާމަވެފައިވާގޮތުގައި "ސާވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ 78 ޕަސެންޓް ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކޮރަޕްޓް މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް"ކަމަށެވެ. ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާބިތަތުލް އާލަމިލް އިސްލާމީގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ރާބިތަތުލް އާލަމިލް އިސްލާމީގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މުސްލިމް ގައުމުތައް ބައިވެރިވެފައިވާ ޖަމިއްޔާ ކަމުގައިވާ ރާބިތަތުލް އާލަމިލް އިސްލާމީގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އެއޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޓައިމްސް މަޖައްލާގެ ކަވަރުގެ ސަބަބުން ބުޑިސްޓުން ރަތަށް!

ޓައިމްސް މަޖައްލާގެ ޖުލައި މަހުގެ އަދަދުގެ ސަބަބުން ބުޑިސްޓުން ރަތަށް އަރާފައިވަނީ އެއަދަދުގެ ކަވަރުގައި މިޔަންމާގެ އިސް ހާމުދުރެއް ފޮޓޯ ޖަހާފައި "ދަ ފޭސް އޮފް ބުޑިސްޓް ޓެރާރ" މިހެން ޖަހާފައިވާތީއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު ސޫދާނަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައިވޭ: ރީކޯ މޫސަ

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު ސޫދާނަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު މަޖިލީހުގައު ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ޑރ އަފްރާޝިމްގެ މަރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނަށްޓަކާއޭ ވިދާޅުވެ ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ދެމެދުވާ ގުޅުން މިވަނީ ޚަރާބު ކޮށްފައި: ނަޝީދު

ދީނަށްޓަކާއޭ ވިދާޅުވެ ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ދެމެދުވާ ގުޅުން މިވަނީ ޚަރާބު ކޮށްފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރ.އަލިފުށީގައި ދާދިފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ގައުމަށްޓަކާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖުވެރިން ރަށުން މާލެއަށް އައުމާ ދިއުމަށް އައިއޭއެސް އިން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ޙައްޖުވެރިން ރަށުން މާލެއަށް އައުމާ ދިއުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން ޑިސްކައުންޓް ދޭގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އައިއޭއެސް އިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ޙައްޖުވެރިން ރަށުން މާލެއަށް އައުމާ އެނބުރި ރަށަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޒްލީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ރޭވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ސިފައިންގެ މީހާ އަޒްލީފް ރައޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި ...
އޭޝިއާ

މުސްލިމް ލީގުން ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މުސްލިމް ލީގުން ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މީޑީއާގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިހާބު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ މުސްލިމް ލީގުންނެވެ. އެއީ ...
އެފްރިކާ

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މަރު

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް މޮރިޝަސް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ. މޮރިޝަސްގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މޮރިޝަސްއަށް މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ...

Posts navigation