fbpx
ރިޕޯޓް

ނަޝީދު އެވެ. ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.

ނޭނގޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ނުބައިކަމެއްކަން ހުރިހާމީހުންވެސް ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭގޮތުން ނޭނގޭ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.  އަހަރެން އެފް އެމް ރޭޑިއޯ ހުޅުވާލީމެވެ. ޚަބަރު ކިޔާ ތަނަކާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބަޔަކު ވެސް އެބަތިބި": އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

"ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބައެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބަޔަކު ވެސް އެބަތިބި"ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބިރުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމްނުކޮށް ތިބެގެން ނުވާނެ": އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

"ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބިރުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމްނުކޮށް ތިބެގެން ނުވާނެ"ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ ޓީވީއެމްއިން ގެނެސްދިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ރުޤްޔާ ކޯސް 24 ދަރިވަރުންނާއި އެކު ފަށައިފި

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ރުޤްޔާ ކޯސް 24 ދަރިވަރުންނާއި އެކު ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން ބާއްވާ ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ނަމުގައި ޓްވީޓް ކުރަނީ ފޭކް އެކައުންޓެއްކަމަށް ޝެއިޚް ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ނަމުގައި ޓްވީޓް ކުރަނީ ފޭކް އެކައުންޓެއްކަމަށް ޝެއިޚް ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގެ ނަމުގައި ޓްވީޓް ކުރަމުންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސްޓޭޑިއަމް ދޭން އެދުމުން "ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ސްޓޭޑިއަމަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް" ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ބުނެފައިވޭ!

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސްޓޭޑިއަމް ދޭން އެދުމުން "ތިމަންމެން ބޮޑުބެރު ޖަހަން އިސްލާމީ މަރުކަޒަކަށް ނުދާ ކަމަށާއި ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ސްޓޭޑިއަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނުހެއްދެވުމަށް" ސަރަނގު އާދަމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިޚް އިލްޔާސް ދަރުހެއް ރާއްޖެޓީވީއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިވްކޮށްފި

ޝެއިޚް އިލްޔާސް ދަރުސެއް ރާއްޖެޓީވީއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިވްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެޓީވީއިން ލައިވްކޮށް ދުރަށް ދައްކާފައިވަނީ މއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ނަމާދު ކުރާބައިގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަސްޖިދުއް ސުލްތާން މުހަންމަދު އިމާދުއްދީން މި މަހުގެ 18 ގައި ހުޅުވަނީ

މަސްޖިދުއް ސުލްތާން މުހަންމަދު އިމާދުއްދީން މި މަހުގެ 18 ގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޝޭޑީ ކެބިންގެ ޢާއިލާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުއް ސުލްތާން މުހަންމަދު އިމާދުއްދީން  މިމަހު 18 ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލެބޯޓަރީ ފަޅާލައި ގިނައަދަދެއްގެ ކެމިކަލްސްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ލެބޯޓަރީ ފަޅާލައި ގިނައަދަދެއްގެ ކެމިކަލްސް އާއި އެހެނިހެންވެސް ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ މަދަރުސާއިން ބުނެފި އެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަދަރުސާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް": ހޯމް މިނިސްޓަރ

"މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް"ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ އިން ސިހުރު ހަދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަންކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގޮވާލައިފި

އެމްޑީޕީ އިން ސިހުރު ހަދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަންކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް "މަރު" މިރޭ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާލެހިޔާ ފްލެޓް ކައިރީގައި ހުންނަ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހުގައެވެ. ޝައިޚް ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މަޢާފްކުރާށެވެ" މިމައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާލެހިޔާ ފްލެޓް ކައިރީގައި ހުންނަ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި މިރޭ 20:30 ގައެވެ. ޝައިޚް ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި މީހުން ރާއްޖޭގައި މާ ގިނަ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހައްލުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި މީހުން ރާއްޖޭގައި މާ ގިނަ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހައްލުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ވަހީދު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...

Posts navigation