އެފްރިކާ

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މަރު

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް މޮރިޝަސް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މޮރިޝަސްގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މޮރިޝަސްއަށް މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށާއި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފެންބޮޑުވުން މަގުތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޗަކަ އުފެދި މަގުތައް ބަންދުވެފައިވާކަމަށެވެ.

މޮރިޝަސްގެ މޫސުމާ ބެހޭ އެޖެންސީއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން މޮރިޝަސް ގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިއަދަކީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *