fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްޓަކައި "ނަރަކަ"އަށް ގޮސްފައި އަނބުރާ އަންނަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްޓަކައި "ނަރަކަ"އަށް ގޮސްފައި އަނބުރާ އަންނަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނެ ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފިއެވެ. ނަޝީދު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގައި "އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް" ...
ރިޕޯޓް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ "ކުށުގެ ރެކޯޑު" ރައްޔިތުން ބަލަންޖެހޭނެ!

މާޒީގައި ލިބުނު ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު، ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ބެލުމަށްފަހުގައިމެނުވީ އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް "ވޯޓު" ދިނުމަކީ ...
ރިޕޯޓް

ބަރުހަތިޔާރު

މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން، އަޅުގަނޑުގެ ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅެއް ފޭސްބުކް ގައި އިން ފޮޓޮއެއްގައި ޓެގް ކޮށްލިއެވެ. މަސްރަހުގެ ހަލަބޮލި ކަމާއެކު ވާނުވާ ބަލާލި އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނުގެ ޢިލްމު ލިބިވަޑައިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތައް ރޫޅާލި މައްސަލަ ކޮޓަށް

  ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތައް ރޫޅާލި މައްސަލަ ކޮޓަށް ވައްދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް އަރާ އެސަރަހައްދު ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު އެތާ ހުރި ޖަގަހަތައް ރޫޅާލާފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީޕީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންސާފުގެ ދަތުރު" ރޫޅާލައިފި

އެމްޑީޕީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންސާފުގެ ދަތުރު" ރޫޅާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އިން މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 'އިންސާފު ދަތުރު' ގެ ކުރިއަށްދިޔަ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މ. ޝެރިފްގައި ހިންގި ސެލޫން އަކީ އަޅުގަނޑުގެ ތަނެއް ނޫން." – ޝެއިޚް އަލީ ޝަރީފް

މ. ޝެރިފްގައި ހިންގަމުންދާ ސެލޫންގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔައީ އެބޭފުޅާ ނޫންކަމުގައި ޝެއިޚް އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ޝެރިފް ގޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ސެލޫން އަކީ ޝެއިޚް އަލީ ...

Posts navigation