fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ އެރޭ ލިބުމަށް ނޭދެން؟

"ހަލޯ" ނިދިއަޑެއްގައި ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ. ގަޑިން ހަވީރު 4 ޖެހީއެވެ. މިއޮއް ރަމަޟާން މަހު އިރުއޮއްސުމަށް 2 ގަޑިއެއް ހާއިރަށް ވީއިރުވެސް ރަހުމަތްތެރިޔާ އެއޮތީ ނިދާފައެވެ. "އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟ ނަމާދުވެސް ނުކޮށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އެފަދަ ދުވަހެއް ނުދައްކަވާށި!

"ހެނދުނުގެ ސައިގެ ކަންތައް ނިންމާނުލެވި އުޅެނިކޮށް އަހަރެންގެ 5 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދުވެފައި އައިސް ބުނެފިއެވެ. "މަންމާ! ބައިވަރު މީހުން އެބައޮތް އެގޭ ކައިރި. ކޮންމެވެސް ދައްތައެއް މަރުވިއްޔޯ؟" އަހަރެން ދިޔައީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޝުކުރުވެރިވާކަށް އަޅެ ނުވޭހެއްޔެވެ؟

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވި ހާދިސާއެއްގައި އަހަރެންގެ ވާތުއަތް ބުރިވެއްޖެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެއެވެ. އެހެން މިބުނީ އެކިކަހަލަ ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރުމުގައިވެސް ދަތިވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ވީދެރައިން ދުނިޔެ ...

Posts navigation