(23/07/2014) ނަމާދު ވަގުތު
ފަތިސް 04:45
މެންދުރު 12:16
ޢަސްރު 03:37
މަޣްރިބް 06:24
ޢިޝާ 07:40
gaza_dhiislamgraphics
 • Thu
  24
  Jul
  2014

  ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަން

  އިޝާ ނަމާދަށްފަހު | އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި
 • Sun
  27
  Jul
  2014

  ިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު

  އިޝާ ނަމާދަށްފަހު | އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި
DharusLive