އަރަބިދުނިޔެ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް

މިއަހަރު ހައްޖުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހަކަށްކަން އެގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަައުދީގައި އަޅާފައިވާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ މުޅީންވެސް ސައުދީގައި ތިބި މީހުންނަށްކަމަށް ކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތުދޭ 60،000 މީހުންނަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން ދަށުގެ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު މީހުންނަށް ކަމަށާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތެއް މި އަހަރު ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެންމެ މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖުގެ އަަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަހަރެވެ.ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ސައުދީގައި ތިބި 10,000 މީހުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *