ސުފުރާ

ކްރީމީ ޗިއާ ޕްޑިންގ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

  • 1/4 ޖޯޑުގެ ޗިއާ ސީޑް
  • 1/4 ޖޯޑުގެ ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ
  • 1 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އަލްމަންޑް މިލްކާއި ޗިއާ ސީޑް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު 8 ގަޑިއިރުވަރު ފްރީޒަރގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކެއުމަށް ބޭނުންވުމުން ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ