ސުފުރާ

ކޯންފްލެކްސް ޕުޑިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

6 ބިސް
1 ދަޅު ގެރިކިރު
3 ޖޯޑު ކޯންފްލެކްސް
2/1 ޖޯޑު ހަކުރު
1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް
2 ޖޯޑު ފެން

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ( ރަތްކުރުމައް )

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މިކްސަރަށް ބިހާއި، ކިރު ، ފެން، އަދި އެސެންސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ކޯންފްލެކްސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއަށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރުއަޅާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހަކުރުކޮޅު ރަތްކޮށްލާށެވެ.

ގިރާފައި ހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. ނުވަތަ އާވިން ކައްކާލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. 2/1 ޖޯޑު ހަކުރު ކޮން އިރަކުން އަޅަންޖެހެނި

  2. އެއީ ތެދެއް!!! ކޮން އިރަކުތަ 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު އަޅަން ޖެހެނީ…
    ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސް ކުރާއިރުތަ؟؟؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ