fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ރޭ

"ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ޞަޙާބީންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންފަރެންސް މިމަހު 17ގައި

ސްރީލަންކާގެ ޔޫޓީއޯ އީޑީޔޫގެ ކޮންސަލްޓް އިން އިންތިޒާމްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން" މި ނަމުގައި ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

"މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން" މި ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިއިސްލާމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިސްތިޒާމް ކުރާ މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ފީ ބުޔޫތް” ދަރުސް ސިލްސިލާ މިރޭ ދިއިސްލާމް އިން ލައިވް ކުރަނީ

މިރޭގެ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު މަސްޖިދުލް ނޫރް ނުވަތަ ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދު ކައިރީ ހުންނަ ނޫރު މިސްކިތުގައި ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުން" ޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ޙަދީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބާއްވާ “ސުވަރުގެ އެދޭ އަންހެނާ” ދަރުސް ލައިވް ކުރަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވާތުން މިރޭ ބާއްވާ ދަރުސް“ސުވަރުގެ އެދޭ އަންހެނާ” ދިއިސްލާމް އިން އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކޮށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމް މެނޭޖްމެންޓްއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މިރޭގެ ދަރުސްގެ އޯޑިއޯ ދިއިސްލާމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ސަލަފްޓޯކް" ދިއިސްލާމް އިން ލައިވް ކޮށް ގެނެސްދީފި

"ސަލަފްޓޯކް" ދިއިސްލާމް އިން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކޮށް ގެނެސްދީފިއެވެ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއްކަމަށްވާ “ސަލަފް ޓޯކް” ގެ ރޭގެ އިވެންޓް އޯޑިއޯ ދިއިސްލާމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ 32 ގޮނޑިއަށް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގައި 104 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން: އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން 32 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 104 ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ރޭ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުން އަންނަ ތާއީދު، ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމު ކުރުމަށާއި، އިރުމަތީ ޤުދުސް އެއީ، އެ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުން އަންނަ ތާއީދު، ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރެއްވީ، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަޅުގަނޑު މިހިރީ ރީތިކޮށް ބަލިވެފައި.": ނަޝީދު

"ބަލިވީ އަޅުގަނޑުގެ ސަބަބުން އަދި ފެއިލްވީ ވެސް އަޅުގަޑު"ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވުމަށްފަހު މީޑިއާ ކުރިމަތީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަދާލަތު ޕާޓީ ގޯސްވެގެންނެއް ނޫން އެ ޕާޓީން ވަކިވީ.: ޑރ މަޖީދު

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ވަކިވީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގޯސްވެގެން ނޫންކަމަށް ޑރ މަޖީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢާދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީސްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ޑރ މަޖީދު އަބްދުލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޚުޠުބާ އަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން ސިޓީ ކައުންސިލުން އުޅުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް: ޝެއިޙް ސަމީރު

ހުކުރު ޚުޠުބާ އަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުޅުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޙް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް ސަމީރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި 42 މިސްކިތް އެޅި ވާހަކަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ދޮގު ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި 42 މިސްކިތް އެޅި ވާހަކަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިރޭ ދިޓީވީ އިން ގެނެސްދިން ޚަބަރުތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަނެއްކާވެސް ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އަނައްކާވެސް ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓުން ކުރިއަށްގެންދާ މިއެންޓި ކެމްޕޭން ގައި ރާއްޖެއާއި ބެހޭ ގޮތުން ނުރަނގަޅު މެސެޖްތައް ލިޔެ ދަނީ ޓްވީޓްކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއާއި މެދު ފަތުރަމުންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ޢަދަދު ނުކުމެއްޖެ

ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ޢަދަދު ނުކުމެއްޖެއެވެ. "ފްރީމޭޝަނަރީ"ގެ ކަވަރ ސްޓޯރީއާއެކު ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ޢަދަދު ނެރެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ދިއިސްލާމް އިން މަހަކު ...

Posts navigation