ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

އުފަންދުވަހެއްގައި ހެޕީ ބާތުޑޭ ކިޔުން

ސުވާލު: އުފަންދުވަހެއްގަ ' ހެޕީ ބާތުޑޭ' ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޖަވާބު:
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ޘަޤާފަތާ ބީރެއްޓެހި ކަމެކެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެކަމަކީ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ އެބަޔަކާ ޚިލާފުވުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ އަހުލުކިތާބީންގެ ކަމެކެވެ. ( ޔަހޫދީން، ނަޞާރާއިން ) ވީމާ އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢) މާނައީ : ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމަށާއި ، ތަޤުވާވެރިވުމަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވާށެވެ. އަދި ފާފަކުޅައުމާއި ޢަދާވާތްތެރިވުމަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައިވެރިވެ ވާގިވެރި ނުވާށެވެ. '' والله أعلم

ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. ސުވާލު ކުރަނީ ކިހިނެތް؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން